Luke: Äggproduktionen större än på tjugo år

Mjölk-, kött- och äggproduktionen ökade under fjolåret. Produktionen av ägg ökade med sju procent jämfört med året innan och var den största sedan 1995. Mängden mjölk som togs emot av mejerierna ökade med ett par procent. Enligt preliminära uppgifter producerades drygt 396 miljoner kilo kött, vilket är tre procent mer än året innan. De preliminära uppgifterna kommer från Naturresursinstitutets (Lukes) husdjursstatistik.

Produktionen av ägg ökade i fjol till drygt 71 miljoner kilo. Sammanlagt 62 procent av äggen producerades i inredda burar, 33 procent i golvhönserier och hönserier med tillgång till utevistelse samt 5 procent i ekologiska hönserier.

Största mängden mejerimjölk sedan 2002
Mjölkmängden som mejerierna tog emot uppgick till ungefär 2 325 miljoner liter 2015.  Mjölkmängden ökade med knappt två procent jämfört med året innan och var den största på 13 år. 

- Produktionen av ekologisk mjölk var 15 procent större än året innan och ökade till drygt 54 miljoner liter. Andelen ekologisk mjölk var trots det endast ett par procent av hela produktionen, berättar aktuarie Sanna Vuorisalo vid Naturresursinstitutet.

Antalet mjölkproducenter minskade under fjolåret till mindre än 8 000 producenter. I slutet av året fanns det 7 890 producenter. Antalet mjölkproducenter minskade med cirka sex procent under året. Antalet mjölkkor var cirka 282 200, vilket är något färre än vid motsvarande tidpunkt året innan.
Köttproduktionen fortsatte att öka – än en gång rekordproduktion av fjäderfäkött

 - Fjäderfäköttproduktionen har nu fortsatt att öka hela sex år i rad. I fjol producerades drygt 117 miljoner kilo fjäderfäkött, vilket är drygt tre procent mer än 2014. Produktionen av både broilerkött och kalkonkött ökade, berättar Vuorisalo.

Under fjolåret ökade också produktionen av svinkött med cirka tre procent till knappt 192 miljoner kilo. Antalet slaktade svin ökade och uppgick till drygt två miljoner djur. Gödsvinens genomsnittliga slaktvikt ökade med ett par kilo till drygt 90 kilo.

Produktionen av nötkött ökade med fyra procent till knappt 86 miljoner kilo. Mer nötkött än under fjolåret producerades senast 2007. Antalet slaktade nötkreatur ökade och vid slakterierna slaktades 278 900 djur. De genomsnittliga slaktvikterna ökade jämfört med året innan: den genomsnittliga slaktvikten för tjurar var 346 kilo, för kvigor 245 kilo och för kor 284 kilo.

Ytterligare information
Aktuarie Sanna Vuorisalo, tfn 029 532 6807, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistiken med anknytning till meddelandet finns i tjänsten stat.luke.fi
Ägg
Mjölk och mjölkprodukter
Kött

Mer från SLC