Luke: Årets mest omfattande insamling av information om lantbruket börjar

Insamlingen av information för lantbrukets strukturundersökning har inletts. Brev om informationsinsamlingen har postats till gårdarna. Naturresursinstitutet (Luke) önskar att enkäten besvaras så aktivt som möjligt via Lukes webbtjänst. Enkäten utreder bland annat lantbruks- och trädgårdsföretagens arbetskraft, deras övriga företagsverksamhet, energiförbrukning, gödselhantering, åkerbearbetning och åkrarnas vintertida växttäcke.

I undersökningen deltar cirka 16 000 gårdar som fått ett brev om undersökningen med posten. Gårdarna kan lämna sina uppgifter på webben fram till 19.12. I januari och februari samlar vi in uppgifter genom telefonintervjuer med de gårdar som inte besvarat webbenkäten.
Några har möjligen fått två kopier av vårt brev på grund av tekniska problem i sändningen. Vi beklagar!

Svara på webben – det vinner alla på
”I Finland sköter odlarna allt fler ärenden på webben. I början kräver elektroniska tjänster alltid lite övning, men så fort man blivit van att använda en tjänst vill man knappast återgå till det gamla. Odlaren kan exempelvis mata in sina uppgifter lite åt gången, mellan arbetsuppgifterna”, säger överaktuarie Jaana Kyyrä på Luke.

Elektronisk insamling av information är också på många sätt till nytta för statistikerna. Informationsinsamlingen blir betydligt snabbare när uppgifterna finns i databasen direkt efter att odlaren knappat in dem.

”Vi får informationen exakt som odlaren skrivit in den. Exempelvis pappersblanketter kan lämna en hel del utrymme för tolkning. När det gäller stora antal gårdar är en webbtjänst också kostnadseffektiv”, tillägger Kyyrä.

Statistiken återger den finländska jordbrukarens historia. Såsom att antalet gårdar var som störst, över 300 000, vid decennieskiftet mellan 1950- och 1960-talet. Varje insamling av statistikinformation fortsätter denna historia.

”Jag hoppas att odlarna är fördomsfria nog att dyka ner i vår webbtjänst och att de har tålamod att fylla i våra enkäter”, sammanfattar Kyyrä.

Lantbrukets strukturundersökning utförs med 3–4 års mellanrum i alla EU-länder. Föregående undersökning gjordes 2013. Lantbrukets strukturundersökning 2010 var en lantbruksräkning, det vill säga information samlades in för alla gårdar. En stor del av strukturundersökningens informationsinnehåll som sänds till EU fås i Finland från jordbruksförvaltningens register. Resultaten från strukturundersökningen offentliggörs på hösten 2017 i olika statistiker. Naturresursinstitutet sammanställer största delen av den officiella jordbruksstatistiken i Finland.

Kontaktpersoner
Överaktuarie 
Jaana Kyyrä 
tfn 0295 32 6796 
jaana.kyyra@luke.fi 

Specialforskare 
Pasi Mattila 
tfn 0295 32 6799 
pasi.mattila@luke.fi 

Mer från SLC