Luke: Avverkningen av stamved på rekordhög nivå 2015

I de finska skogarna avverkades 2015 sammanlagt 68 miljoner kubikmeter stamved för produktion av skogsindustriprodukter eller energi. Mängden var den största i statistikhistorien och uppemot 3 miljoner kubikmeter mer än året innan.

För tillverkning av skogsindustriprodukter eller för export avverkades i fjol enligt Naturresursinstitutets (Luke) statistik sammanlagt 58,8 miljoner kubikmeter stamved –  24,9 miljoner kubikmeter timmerved och 34,0 miljoner kubikmeter massaved. Totalmängden var fem procent större än året innan och 12 procent mer än under den föregående tioårsperioden i genomsnitt. Avverkningsmängden låg något över värdet för det föregående toppåret 2007.

”Som skogsflis i värme- och kraftanläggningar eller brännved i småhus användes sammanlagt 9,2 miljoner kubikmeter stamved. Denna virkesmängd som användes för energiproduktion ökade med två procent jämfört med i fjol och överskred genomsnittet för den föregående tioårsperioden med en dryg fjärdedel”, säger forskare Jukka Torvelainen på Luke.

Virkesuttaget steg till 68 miljoner kubikmeter 
Virkesuttaget av stamved avverkad för skogsindustrins och energiproduktionens behov var sammanlagt 68,0 miljoner kubikmeter 2015. Mängden överskred fjolårsmängden med fyra procent och genomsnittet under de föregående tio åren med 14 procent.

”Enligt Lukes bedömning är den i virkesproduktionshänseende hållbara mängden stamvirke som kan avverkas i våra skogar för tillfället cirka 81 miljoner kubikmeter industri- och energivirke per år. Enligt uppgifterna om virkesuttag används cirka 84 procent av det i hela landet”, säger forskare Jukka Torvelainen på Luke.

Virkesförrådets avgång ökade till 82 miljoner kubikmeter 
Virkesförrådets avgång räknas genom att till virkesuttaget lägga mängden stamved som blir i skogen efter avverkningar och mängden naturligt död stamved som blir i skogen. År 2015 var dessa mängder sammanlagt drygt 14 miljoner kubikmeter, så virkesförrådets avgång ökade till 82 miljoner kubikmeter. Mängden var fyra procent större än året innan.

Utifrån de senaste mätresultaten finns det drygt 2 100 miljoner kubikmeter stamved i de skogar i Finland som kan användas för virkesproduktion. Det växer något över 100 miljoner kubikmeter ny stamved per år, så i fjol överskred virkesförrådets tillväxt avverkningarna och den naturliga avgången med cirka 20 miljoner kubikmeter.
  
Kontaktpersoner:
Jukka Torvelainen, äldre forskare, tfn 0295325127, jukka.torvelainen@luke.fi 

Mer från SLC