Luke: Den inhemska produktionen av träpelletter minskade

Den inhemska produktionen av träpelletter minskade 2015 med sju procent från föregående år, medan både exporten och importen av träpelletter ökade. Dessa uppgifter framgår av Lukes statistik Träpellets.

- År 2015 producerades i Finland sammanlagt 302 000 ton träpelletter, vilket var sju procent mindre än året innan. Den största produktionsmängden, 373 000 ton, uppnåddes 2008, berättar forskare Esa Ylitalo på Naturresursinstitutet.

Exporten och importen ökade
En femtedel av mängden producerade pelletter – 60 000 ton – exporterades. Exporten ökade med sju procent från året innan och gick främst till Danmark och Sverige. År 2015 importerades sammanlagt 59 000 ton träpelletter, vilket var nästan 30 procent mer än året innan. Merparten av importen, eller 90 procent, kom från Ryssland.

Största delen gick till kraftverk
Merparten av den inhemska pellettproduktionen, dvs. 182 000 ton, gick till värme- och kraftverk. Hushåll och jordbruk använde 58 000 ton av de träpelletter som tillverkades i Finland. Den skenbara totalförbrukningen av träpelletter (produktion + import – export) uppgick till 301 000 ton, vilket var den näst största mängden sedan 2014.

Bakgrund till statistiken
Statistiken Träpellets omfattar årsuppgifter om produktionen, utrikeshandeln och förbrukningen baserad på den inhemska träpellettsproduktionen. Produktionsuppgifterna samlas in från alla kända tillverkare av träpelletter i Finland. Export- och importdata för träpelletter härstammar från Tullens utrikeshandelsstatistik.

Ytterligare information
Forskare Esa Ylitalo, tfn 029 532 5515, fornamn.efternamn@luke.fi
Detaljerad information och statistiska tabeller finns i Lukes statistiktjänst.

Mer från SLC