Luke: Det finns 3,6 miljarder kilo säd på åkrarna – en måttlig skörd förutsätter uppehållsväder

Om största delen av skörden lyckas utan regn, kan spannmålsskörden fortfarande bli måttlig eller cirka 3,6 miljarder kilo. Spannmålsskörden skulle då vara ett par procent lägre än i fjol. Däremot kan en större skörd än i fjol förväntas av raps, ärter och bondböna.

– Som det ser ut nu är spannmålsskörden den minsta på fem år, konstaterar Anneli Partala på Naturresursinstitutet utifrån skördeuppskattningarna.
Skördeuppskattningarna för alla åkergrödor är en sammanställning av den varierande situationen på olika håll i Finland:

– Torkan och hettan i början av sommaren, enstaka frostnätter och de stora regnmängderna efter mitten av juni har gått hårt åt växtligheten i Alavus, säger Jussi Hannonen som är expert inom växtproduktion vid ProAgria.
Om skörden utfaller enligt de aktuella utsikterna beror i slutändan på väderförhållandena vid skörden.

Havreskörden ökar – övriga sädesslag minskar
Havreskörden förväntas bli en tiondel större än i fjol, dvs. cirka 1,1 miljarder kilo. Skörden är dock inte exceptionellt stor, för i fjol var havreskörden den minsta på fem år. Kornskörden kommer att ligga på fjolårsnivå, dvs. 1,5 miljarder kilo. Veteskörden minskar med cirka 15 procent och kommer att stanna under 900 miljoner kilo.
Rågskörden i fjol (107 miljoner kilo) var den största på 15 år. I år sjunker skörden åter under den inhemska konsumtionen. För råg är skördeutsikterna 87 miljoner kilo, som inte täcker den årliga inhemska konsumtionen på cirka 100 miljoner kilo.

Hopp om rekordskörd för ärter och bondböna
Ärt- och bondbönearealerna fördubblades i fjol. I år är odlingsarealen lika stor och skördeförväntningarna är höga. För båda grödorna förväntas tvåsiffriga tillväxtprocenttal för skördemängden. Detsamma gäller raps, vars såningsareal har fördubblats från i fjol.

När det gäller potatis är skördeförväntningarna måttliga. Det verkar som om skörden är något större än i fjol. För sockerbeta förväntas däremot skörden för närvarande vara 15 procent större än i fjol. Växtperioden för potatis och sockerbeta fortsätter emellertid ännu, så uppskattningarna är osäkra.

Skördeutsikterna för ensilage och hö är goda
Gräsväxterna har i huvudsak gagnats av regnen, och deras tillväxt har knappast alls störts av torka. Vallfoderskördarna kan drabbas av kvalitetsmässiga förluster om skörden fördröjs på grund av regn. Samma risk i fråga om kvaliteten föreligger fortfarande för alla åkerväxter som ännu inte har bärgats.

Bakgrund till statistiken
Lukes skördestatistik grundar sig på de lokala ProAgria Centralernas expertbedömningar av de egna regionerna. Bedömningarna beskriver situationen den 22 augusti. Ungefärliga iakttagelser och lokal sakkunskap ligger till grund för de kommunspecifika bedömningarna. Arealerna för odlingsväxter grundar sig på läget i landsbygdsnäringsförvaltningens datasystem 22.08.2016.

En tabell över skördeuppskattningarna finns på statistikens webbsida.
Exaktare information om skördemängderna kommer den 24 november, då gårdarnas uppgifter finns tillgängliga för uträkning av skördemängderna.

Kontaktpersoner
Forskare Anneli Partala, tfn. 029 5326 803, fornamn.efternamn@luke.fi 

Mer från SLC