Luke: Havre, bondbönor och raps – på Finlands åkrar växer allt mer mångsidig vegetabilisk energi

Av den finländska åkerarealen på cirka 2,3 miljoner hektar består över tre fjärdedelar av fodersäd och -vall. Den största delen av åkerarealen betjänar därmed konsumenternas behov i form av att den möjliggör husdjursproduktion. Denna sommar växer på åkrarna allt mer specialgrödor, såsom bondbönor, raps och kum-min.

”Havre är det enda spannmålet, vars odlingsareal ökade från föregående år. Havrearealen (330 000 hektar) är knappt tio procent större än ifjol. Odlingsarealerna för andra spannmål var mindre än under föregående år. Odlingsarealen, cirka 1,1 miljoner hektar, är fortfarande cirka hälften av hela odlingsarealen", säger forskare Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Bondbönearealen närmar sig potatisarealen
Bondbönans nya uppgång som en betydande åkerväxt började för cirka ett decennium sedan. I år överskrider klart arealen för bondbönan (17 000 hektar) arealen för sockerbetan (12 000 hektar) och närmar sig redan arealen för potatis (22 000 hektar).

Raps går förbi rybs 
Raps ger i allmänhet en rikligare skörd men kräver en längre tillväxtperiod än rybs. Den korta tillväxtperioden i Finland har av tradition gett rybsen bättre tillväxtmöjligheter. Denna sommar har odlarna i såningsarbetet vågat satsa på raps lika mycket som på rybs – båda har en areal som överskrider 30 000 hektar. Rapsarealen ökade med rentav 63 procent från ifjol.

Fodervallarealen ökade – nästan en tredjedel av odlingsarealen
Odlarna har i år anmält en fodervallareal som är den största på tio år. Fodervallarealen (683 000 hektar) utgör nästan en tredjedel av åkerarealen. Av fodervallarealen skördas största delen som ensilage. Gräsbevuxna åkrar finns utöver som egentlig fodervall också som trädor, naturvårdsåkrar och gröngödslade gräsmarker på över 260 000 hektar.

Bakgrund
Statistikuppgifterna grundar sig den här våren på de odlingsarealer per växt som odlarna har anmält i samband med huvudstödsansökan. Uppskattningsvis var 90 procent av anmälningarna tillgängliga för de här förhandsuppgifterna. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 30.6.2016. Då publicerar Luke de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.
Tabellerna i anslutning till statistiken Utnyttjad jordbruksareal finns på Naturresursinstitutet Lukes statistiksidor.
Kommande statistik kan beställas till din e-post från Lukes statistiksidor.
 

Kontaktpersoner
Forskare Anneli Partala, tfn 0295326803, anneli.partala@luke.fi 

Mer från SLC