Luke: Heltäckande information om arrendepriser på åkermark på kommande

Den årliga insamlingen av uppgifter om skörden har startat och breven har skickats till gårdarna. Enkäten besvaras i Naturresursinstitutets (Luke) webbtjänst. Förutom uppgifter om skörden omfattar årets enkätfrågor om arrendepriser på åkermark. Över hälften av jordbrukarna har arrenderat åkrar, och än så länge har heltäckande uppgifter om arrendepriser inte funnits till hands.

De första resultaten av de uppgifter som samlas in nu blir tillgängliga redan i november. Uppgifter om produktionen av åkerväxter finns i webbtjänsten sedan 1920.

Webbsvar sparar jordbrukarens tid
Som basdata för undersökningen finns de sådd- och arrendearealer per växt som gården uppgav i huvudstödsansökan den här våren. För en enskild gård behövs i genomsnitt endast skördeuppgifter för 3–4 växter. Webblanketten är enkel att fylla i och det går snabbt att svara.

De gårdar (6 600) som deltar i enkäten har fått information om detta per post. Enkäten ska besvaras senast den 2 november. Om gården inte har lämnat sina uppgifter online, begärs informationen i en telefonintervju. Naturresursinstitutets målsättning är att merparten av gårdarna lämnar informationen online. Naturresursinstitutets insamling av statistisk information regleras av lagstiftningen avseende statistikmyndigheter. Naturresursinstitutet sammanställer största delen av den officiella jordbruksstatistiken i Finland.

Kontaktpersoner
Ytterligare information 
  
överaktuarie Anneli Partala, tfn 029 532 6803, skörd- och ekoskörd 
överaktuarie Sirpa Karppinen, tfn 029 532 6789, åkrarnas arrendepriser 
överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, tfn 029 532 6787, lagren av matpotatis 
fornamn.efternamn@luke.fi 

Mer från SLC