Luke: Historiskt ögonblick i växthusen - Större gurkskörd än tomatskörd 2015

Under den förra växtperioden gav jordgubbe, hallon och äpple rekordskördar. Sammanlagt 17 miljoner kilo trädgårdsbär och 6 miljoner kilo äpplen producerades.

Av växthusgrönsaker producerades den sedvanliga mängden 83 miljoner kilo för försäljning, men skörden av frilandsgrönsaker stannade på 166 miljoner kilo.

Dålig sommar för moroten
Grönsaksproduktionen på friland blev lägre än under de två föregående åren. Odlingsarealen var drygt 9 600 hektar och skörden uppgick till 166 miljoner kilo. En minskning med cirka tio procent jämfört med året innan. Sett till antalet kilo var morot den viktigaste frilandsgrönsaken och dess skörd blev 10 miljoner kilo lägre än under föregående år, dvs. knappt 64 miljoner kilo.

Den kalla och regniga början av sommaren och kölden i början av oktober var svåra utmaningar för moroten och även för många andra frilandsgrönsaker. Trots detta stod moroten fortsättningsvis för knappt 40 procent av den totala produktionen av frilandsgrönsaker. Störst var arealen för ärta, som på knappt 3 500 hektar producerade klart sämre än året innan. Skörden uppgick till cirka sex miljoner kilo.

En ypperlig sommar för bär och äpplen
I fjol överskred äppelskörden gränsen sex miljoner kilo och Åland stod liksom tidigare för 75 procent av produktionen. Säsongen var god även för bär och produktionen uppgick till 17 miljoner kilo på en areal på 5 834 hektar. Jordgubbsskörden slog ett nytt rekord på 14 miljoner kilo. Även hallonskörden blev över en miljon kilo.

- Rekordskörden av frukt och bär främjades framför allt av ett lämpligt väder: sommaren var tillräckligt sval och det regnade lagom mycket. Vädret som semesterfiraren inte vill ha, är bra för bären, sammanfattar aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Införandet av tunnelodling har ökat i synnerhet skördenivåerna av bär. Tunnelodling är täckt åkerodling, där en tunnel av stålbågar får ett överdrag av enkel plast, som tas bort till vintern. När tunnelodling av bär statistikfördes för första gången var arealen 19 hektar. Tunnelodling är vanligast för hallon och jordgubbe.

Nästan 4 miljoner kilo specialtomater
Tomat har producerats mer än växthusgurka under hela den tid som statistik har förts över trädgårdsproduktionen. I fjol var dock skördemängden av gurka större än av tomat. Gurka producerades 40 miljoner kilo, tomat 38 miljoner kilo. Produktionsmängden av växthusgrönsaker förblev oförändrad på 83 miljoner kilo.

Odlingen av specialtomater, såsom körsbärs-, plommon- och bifftomat har ökat. Skördenivån för specialtomater är klart lägre än för vanliga tomater, men priset per kilo är högre.

- I fjol förde Naturresursinstitutet statistik över odlingen av specialtomater för första gången och deras andel uppgick till 3,8 miljoner kilo, dvs. en tiondel av den totala tomatproduktionen, säger aktuarie Jaakkonen.

Totalproduktionen av krukgrönsaker slog nytt rekord med 112 miljoner krukor. Överraskningen var gruppen övriga krukgrönsaker, vars produktion uppgick till 13 miljoner krukor. Till denna grupp hör ett brett urval av växter, från ärtskott till koriander och från vetebrodd till skogsskräppa. Däremot bröts slutligen tillväxten för kruksallad och produktionen stannade på 82 miljoner krukor.

Bakgrund till statistiken
Data för trädgårdsstatistiken samlas in via webbtjänsten och telefonintervjuer en gång per år av företag som odlar trädgårdsprodukter för försäljning. I enkäten i oktober–december 2015 deltog totalt 3 209 företag. Avvikande från föregående enkät skickades denna endast till de företag för vilka produktionens värde för försäljning uppgick till minst 10 000 euro. Arealuppgifterna för mindre gårdar erhölls från stödregistret och för dessa gårdar gjordes estimat utgående från genomsnittliga skördar. Till följd av förändringen i statistikföringsmetoden ökade antalet trädgårdsföretag något jämfört med året innan.

Ytterligare information
Aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, tfn 029 532 6787, fornamn.efternamn@luke.fi
Trädgårdsstatistikens webbplats

Mer från SLC