Luke: Lukes trädgårdsundersökning inleds i slutet av oktober

Höstens årliga trädgårdsundersökning har skickats ut till trädgårdarna. Enkäten täcker hela trädgårdsproduktionen från frilandsbär och -grönsaker till växthusproduktion. I år efterfrågas även tunnelodlingsarealerna för de olika bären.

I år ställs en fråga om åkerns hyrespriser för första gången i både skörde- och trädgårdsundersökningen. Resultaten kommer att presenteras per produktionsinriktning och på NTM-centralsnivå, och möjligtvis även enligt gårdsstorlekar.

- Jag vet att frågan om hyra har väckt många slags känslor bland odlarna. Men särskilt inom trädgårdssidan är åkerns hyrespris en viktig kostnadsfaktor och idag är uppgifterna om prisnivån baserade på gissningar. För hektarhyrornas del talar man om tusentals euro. Sekretessen är lika viktig som vi vilken annan statistikföring som helst, så en enskild odlares svar syns inte i statistiken, betonar överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Trädgårdsodlarna är flitiga svarare 
Som basdata för undersökningen finns de sådd- och arrendearealer per växt som gården uppgav i huvudstödsansökan den här våren, den här informationen underlättar svarandet. Även om listan med trädgårdsväxter är mycket omfattande har varje gård oftast endast några växtgrupper, vilket gör det snabbt att svara.

Alla gårdar som överskrider en viss ekonomisk storlek (trädgårdsproduktionens beräknade försäljning minst 10 000 euro i året) får enkäten varje år. Enkäten är alltså mycket bekant för odlarna och därmed även snabb att fylla i. Webblanketten är enkel att fylla i och det går snabbt att svara.

De 3 100 gårdar som deltar i undersökningen har per post fått information om deltagandet i undersökningen samt en förhandsifylld blankett. Enkäten ska besvaras senast den 24 november. Om gården inte har lämnat sina uppgifter online, begärs informationen i en telefonintervju. Naturresursinstitutets målsättning och önskan är att merparten av gårdarna lämnar informationen online. Ifjol gavs hela 54 procent av svaren online.

Naturresursinstitutets insamling av statistisk information regleras av lagstiftningen avseende statistikmyndigheter. Naturresursinstitutets uppgift är att producera majoriteten av Finlands officiella lantbruksstatistik.

Ytterligare information 
Överaktuarie 
Anna-Kaisa Jaakkonen 
Tfn. 029 532 6787 
namn.efternamn@luke.fi 

Trädgårdsundersökning

Mer från SLC