Luke: Näst minsta spannmålsskörden på 2000-talet

Liksom i fjol uppgår spannmålsskörden 2016 till närmare 3,5 miljarder kilo. På 2000-talet har skörden varit under 3,5 miljarder kilo endast 2010. Rapsskörden är den historiskt största, potatis- och sockerbetsskörden är genomsnittlig.

Spannmålsskörden på 3,5 miljarder kilo består främst av våra viktigaste foderspannmål, korn (1,6 miljarder kilo) och havre (1,0 miljarder kilo). Skörden var i nivå med fjolåret. Skörden av vete, den tredje vanligaste spannmålen, minskade med ca 18 procent. Rågskörden minskade också med närmare en femtedel.

”Spannmålsskörden minskade för det första på grund av att nästan alla spannmål hade en mindre såningsareal än i fjol. Dessutom minskade skörden till följd av en mindre hektarskörd. Endast för råg var hektarskörden större än normalt. Rågskörden är den fjärde största på 2000-talet, även om den minskade med 20 procent från fjolåret”, berättar överaktuarie Anneli Partala från Naturresursinstitutet (Luke).

Spannmålskvaliteten sämre än normalt
Liksom i fjol förblev vetets bakningskvalitet svag. Även kvaliteten på råg var svagare än normalt. Dessutom är kvaliteten på korn och havre i år enligt industrins allmänna indikatorer sämre än i fjol.

Odlingsarealen för raps var för första gången större än rybsarealen. Dessutom var hektarskörden för raps nästan 1,5 gånger större än för rybs. Precis som Lukes forskare i klimatförändringen prognostiserade under föregående årtionde håller raps på att ersätta rybs när vegetationsperioden blir längre i Finland.

Allt mer bondböna
Arealerna av både ärter och bondbönor har fördubblats sedan i fjol. Den totala skörden av bondbönor var nästan 45 % större än i fjol.

”Potatis- och sockerbetsskörden var något större än i fjol. Vardera skörden var dock fjärde minst på 2000-talet”, berättar Partala.

En tiondedel av rågskörden ekologisk
Andelen ekologiskt odlad spannmål av hela spannmålsskörden varierar mellan en procent korn och tio procent råg. Ärter och bondbönor har en större ekologisk andel av den totala skörden än spannmål. Den ekologiska produktionsarealen har ökat i Finland under de senaste årtiondena, och andelen av produktionsvolymen stiger samtidigt från promille till procent.

Bakgrund till statistiken
Uppgifterna har samlats in via nättjänsten och telefonintervjuer från cirka 6 600 gårdar, varav 600 var ekologiska gårdar. De preliminära uppgifterna omfattar cirka 5 500 gårdar. Uppgifterna om spannmålskvaliteten fås fram genom att kombinera de uppgifter som Luke har samlat in med Eviras kvalitetsuppföljning av spannmålsskörden. Evira analyserade spannmålsprover från cirka 400 gårdar.  De slutgiltiga uppgifterna preciseras den 23 februari 2017.  Då finns de kontrollerade uppgifterna från samtliga gårdar som deltog i samplet tillgängliga för uträkning av skördemängderna.

Information om spannmålsskördens kvalitet finns på Eviras webbplats.

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anneli Partala, Luke, tfn. 029 532 6803, etunimi.sukunimi@luke.fi 

Mer från SLC