Luke: Ovanligt lite matpotatis i lager

De utmanande väderförhållandena och kölden vid skörden sommaren 2015 innebar mindre lager matpotatis än normalt. Mat- och matindustripotatislagren har minskat från 173 miljoner kilo i mitten av oktober till 87 miljoner kilo i mitten av januari. Senaste gången så här lite potatis fanns i lagren var januari 2013.
I mitten av januari fanns 69 miljoner kilo matpotatis lagrad och totalt 173 miljoner kilo mat- och matindustripotatis. Lagret har minskat med en hastighet som procentuellt ligger i rekordklass. Varje månad har lagren med mat- och matindustripotatis minskat med 29 miljoner kilo.

Lagren har halverats sedan hösten. 

- Då höstens lagerenkät genomfördes hade man inte skördat all potatis och kvaliteten hos den redan skördade potatisen var osäker på grund av risken för köldskador. Under lagringen har man varit tvungen att sortera potatisen och avlägsna partier som skadats av kölden, säger aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen på Naturresursinstitutet (Luke).

Tillgången och priset på potatis i lager påverkas utöver den inhemska produktionen av import, export och producentpriser.

- Exporten av potatis till Ryssland står stilla sedan ett par år tillbaka och potatisskörden i övriga Europa var rätt svag, beskriver Jaakkonen.
Exporten i oktober-november var som bäst åren 2011 och 2012 i klassen 1,5 miljoner kilo och exempelvis hösten 2011 uppgick andelen för exporten till Ryssland till upp till 76 procent.

- Odlarpriset har inte ännu påverkats av lagersituationen, eftersom prisnivån tydligt underskrider vintern 2012/2013, då lagersituationen senast var på samma nivå, konstaterar aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen på Naturresursinstitutet.

I lagerstatistiken för potatis ingår endast stora gårdar

I höstens lagerstatistik för matpotatis fokuserade man på allt större gårdar som odlar potatis, eftersom deras produktion och lager utgör grunden för odlingen av matpotatis i Finland. I undersökningen ingick gårdar som odlar mat- och matindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar.

-  Antalet gårdar av detta slag uppgick till 503 stycken och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och matindustripotatis uppgick till 10 896 hektar. Hälften av dessa gårdar ingår i statistiken. Svarsprocenten var utmärkt, 94, säger Jaakkonen.

Ytterligare information
Aktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen, tfn 029 532 6787, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik över lagren av matpotatis

Lantbruksprodukternas producentpriser

Mer från SLC