Luke: Potatislagren mindre än det långsiktiga genomsnittet

I mitten av oktober fanns det 158 miljoner kilo matpotatis i lantgårdarnas lager. När också livsmedelsindustripotatis inkluderas uppgick mängden lagrad potatis till 190 miljoner kilo. Jämfört med den exceptionellt dåliga hösten 2015 finns det 20 miljoner kilo mer matpotatis, men jämfört med det långsiktiga genomsnittet är potatislagren 15 procent mindre.

Väderleksförhållandena varierade i de huvudsakliga odlingsområdena under den gångna vegetationsperioden. Den exceptionellt torra hösten sänkte skördenivån. Den genomsnittliga skördenivån var 29 ton per hektar (i fjol 26 ton/ha).

”I de huvudsakliga odlingsområdena, alltså vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten, var skördenivån bäst i södra Österbotten, där den uppgick till 31 ton per hektar. Potatisarealen ökade också något jämfört med 2015. På gårdar som ingår i lagerstatistiken för matpotatis var ökningen 162 hektar”, berättar överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Väderleksförhållandena varierade i de huvudsakliga odlingsområdena under den gångna vegetationsperioden. Den exceptionellt torra hösten sänkte skördenivån. Den genomsnittliga skördenivån var 29 ton per hektar (i fjol 26 ton/ha).

”I de huvudsakliga odlingsområdena, alltså vid närings-, trafik- och miljöcentralerna i Österbotten, var skördenivån bäst i södra Österbotten, där den uppgick till 31 ton per hektar. Potatisarealen ökade också något jämfört med 2015. På gårdar som ingår i lagerstatistiken för matpotatis var ökningen 162 hektar”, berättar överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen vid Naturresursinstitutet.

Sorteringsförluster på grund av stora potatisar, hösten blir en utmaning
De gynnsamma växtförhållandena ledde också till större potatisknölar än normalt för matpotatis, vilket kan leda till stora sorteringsförluster sett till vikten.
”Enligt Lukes skördeuppskattning i slutet av augusti var prognosen för den totala potatisskörden fyra procent större än året innan, men klart mindre än det långsiktiga genomsnittet”, säger Jaakkonen.

Lukes producentpris för matpotatis i september (16,56 e/100 kg) var å sin sida klart lägre än prisnivån hösten 2015.

I lagerstatistiken för potatis ingår endast stora gårdar
”I höstens lagerstatistik för matpotatis fokuserade man på allt större gårdar som odlar potatis, eftersom deras produktion och lager utgör grunden för odlingen av matpotatis i Finland. I undersökningen ingick gårdar som odlar mat- och livsmedelsindustripotatis och har en potatisareal på minst fem hektar”, berättar Jaakkonen.

Antalet gårdar av detta slag uppgick till 494 stycken och deras sammanlagda odlingsareal för mat- och livsmedelsindustripotatis uppgick till 10 994 hektar. Hälften av dessa gårdar ingår i statistiken. Svarsprocenten var 95 procent.

I genomsnitt odlade de gårdar som ingick i undersökningen mat- och livsmedelsindustripotatis på 22 hektar, medan de största gårdarna hade en potatisareal på 140–170 hektar.Lisätietoja

Kontaktpersoner
Överaktuarie Anna-Kaisa Jaakkonen 
Tfn. 029 532 6787 
anna-kaisa.jaakkonen@luke.fi 

Mer från SLC