Luke: Producentpriset på mjölk sjönk, medan priset på spannmål var oförändrat och priset på potatis steg

Producentpriserna på mjölk och kött sjönk år 2015 jämfört med året innan. Minskningen av producentpriserna på spannmål stannade däremot av, och producentpriserna på ägg och potatis uppvisade en ökning. Dessa uppgifter framgår av Naturresursinstitutets statistikpublikation Lantbruksprodukternas producentpriser.

År 2015 betalade mejerierna i genomsnitt 38 cent per liter till mjölkproducenterna. Siffran innehåller inte tillskott eller mjölkproduktionsstöd. Priset sjönk från året innan med drygt sex cent per liter (-14 procent). Uppgifterna om tillskott som betalats ut till producenterna samlas in av mejerierna i mars–april.

- Det genomsnittliga priset på mjölk började sjunka på månadsnivå under den senare hälften av 2014. Den vikande trenden fortsatte till juli 2015, varefter priset åter började stiga. I november–december hade priset gåt upp till 39 cent per liter utan tillskott och produktionsstöd, berättar aktuarie Sirpa Karppinen från Naturresursinstitutet.

Producentpriserna på kött sjönk
De genomsnittliga producentpriserna på nöt-, svin- och fjäderfäkött fortsatte att sjunka år 2015 under det andra året i rad. Även det genomsnittliga producentpriset på fårkött började sjunka.

Slaktarna betalade producenterna cirka 336 euro per hundra kilo tjurkött och i genomsnitt 290 euro per kilo för allt nötkött. Priset på tjurkött är tre procent och det genomsnittliga priset på nötkött fyra procent lägre än i fjol. För köttsvin betalades åtta procent mindre än i fjol, dvs. 148 euro per hundra kilo. Även producentpriset på broilerkött sjönk med sju procent till 136 euro per hundra kilo. För lammkött betalades till producenten 379 euro per hundra kilo, dvs. sex procent mindre än året innan.

Minskningen av producentpriserna på spannmål stannade av
Producentpriserna på spannmål började stiga under 2015 vid något olika tidpunkter beroende på spannmålsslag.  År 2015 betalades producenten i genomsnitt 167 euro per tusen kilo brödvete av baskvalitet och 138 euro per tusen kilo fodervete.

- Priset på brödvete låg på samma nivå som året innan medan priset på fodervete var tre procent lägre än 2014, berättar Karppinen.

Det genomsnittliga baspriset på maltkorn var 159 euro per tusen kilo och på foderkorn 137 euro per tusen kilo. Priset på maltkorn låg på samma nivå som året innan, medan priset på foderkorn var tre procent högre än året innan.  Genomsnittspriset på havre var fem procent högre än året innan (133 euro). Det genomsnittliga priset på råg fortsatte att sjunka mot slutet av året, men började sedan stiga. Producentpriset på råg var i genomsnitt 175 euro per tusen kilo, vilket är 11 procent mindre än året innan.

Producentpriserna på potatis och ägg steg 
Producentpriset på matpotatis steg varje månad under hela 2015 och utgjorde 22 euro per hundra kilo i december 2015. På årsnivå var det genomsnittliga producentpriset på matpotatis 18 euro per hundra kilo, vilket är 21 procent mer än året innan.
Det genomsnittliga producentpriset på ägg i klass A var 107 euro per hundra kilo år 2015. Priset steg med två procent från året innan.

- Betraktat enligt produktionsmetod fick producenten 108 euro per hundra kilo ägg från golv- och utehöns, vilket är 13 procent mer än för ägg från stimulansburhöns. Producentpriset på ekologiska ägg var i genomsnitt 256 euro per hundra kilo, vilket är 4 procent mer än året innan, berättar Karppinen.

Bakgrund till statistiken
Producentpriset är det pris som jordbrukaren får för sina lantbruksprodukter exklusive moms. Uppgifterna om producentpriserna baserar sig på enkäter riktade till de första köparna, dvs. till mejerierna, slakterierna, jordbrukshandeln, industrin som använder spannmål samt ägg- och potatispackerierna. Uppgifterna samlas in månatligen.
De statistiska tabellerna relaterade till meddelandet finns på webben i tjänsten Stat.luke.fi.

Mer information
aktuarie Sirpa Karppinen, Luke, tfn 029 532 6789, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC