Matskolan: Barnens matskolor populära – matens ursprung blir bekant

SLC - Matskolan2016

Matlagningen, bondgårdsbesöken och att få bjuda föräldrarna på familjemiddag inspirerade barnen på Matskolan–Ruokakoulu -projektets dagsläger. Projektet tar slut vid årsskiftet, men Finlands svenska 4H och Suomen 4H-liitto fortsätter med verksamheten, eftersom barnen och föräldrarna önskar fortsättning på lägren.

På matskolorna blir den goda och hälsosamma maten bekant för barnen då de själva får kocka. På dagslägret tillreder de 8-12-åriga barnen och ungdomarna morgonmål, lunch och mellanmål. Som ett avslut på lägret bjuder barnen föräldrarna på familjemiddag.

– På basen av den respons vi fått tycker barnen att det bästa på matskolan är att man själva får tillreda mat av basråvaror. Utöver det lyfts speciellt familjemiddagen, som barnen själva planerar, tillreder och serverar, upp i utvärderingen. Att äta tillsammans med föräldrar och släktingar på familjemiddagen är enligt barnen en av matskolans höjdpunkter, berättar Marjaana Liukko, chef för ungdomsarbete på Suomen 4H-liitto.

På matskolan diskuterar man matens ursprung och besöker en bondgård. På bondgårdsbesöket får barnen bekanta sig med jordbrukarens yrke och den finska matens väg från jord till bord. Besöken till bondgårdarna och att bekanta sig med djuren har varit minnesvärda upplevelser för barnen.

– Mattemat intresserar barn, men i detta projekt har barnen fått se varifrån maten kommer, hurudan äggets väg är från hönsgården till bordet och pröva på vad man kan tillreda av ägg. Bondgårdsbesöket är en fin upplevelse för barnen, berättar Finlands svenska 4H:s verksamhetsledare Camilla Wahlsten ivrigt.

På matskolan leker och rör man på sig också varje dag. Lägren erbjuder 4–5 dagar av rolig och meningsfull sysselsättning under skolloven runtom i Finland.

Under åren 2013-2016 arrangerade 4H-föreningarna 134 matskolor med tillhörande bondgårdsbesök åt sammanlagt 2489 barn. På föräldramiddagarna deltog 3 885 föräldrar. Via matskolorna har mången ungdom också fått arbetserfarenhet, eftersom 592 ungdomar fungerat som frivilliga hjälpledare.

– Med hjälp av projektet ville vi skapa en bra grund på nationell nivå för aktörer inom matfostran. I projektet nådde vi de uppsatta kvantitativa och kvalitativa målen, konstaterar Bettina Lindfors som fungerat som projektledare för Matskolan-Ruokakoulu.

Det nationella tvåspråkiga Matskolan–Ruokakoulu -projektet administreras av Suomen 4H-liitto tillsammans med Finlands svenska 4H. Matskolorna förverkligades med understöd från jord- och skogsbruksministeriet. Verksamheten fortsätter efter att projektfinansieringen tagit slut och anmälan till nästa sommars matskolor börjar 1.3.2017 på www.matskolan.fi.
 
Tilläggsuppgifter:
Verksamhetsledare Camilla Wahlsten, Finlands svenska 4H, +358 40 563 6127, camilla.wahlsten@fs4h.fi
Informatör Petra Ingo, Finlands svenska 4H, +358 824 8703, petra.ingo@fs4h.fi


Matskolan - Ruokakoulu -projektets syfte är att utveckla ett nytt verktyg för matfostran för barn i Finland. Under åren 2013-2016 arrangerades 134 matskolor åt sammanlagt 2489 barn. Det nationella, tvåspråkiga projektet genomförs i samarbete mellan Suomen 4H-liitto, Finlands svenska 4H, Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC, Folkhälsan, samt Mjölk och Hälsa rf. Verksamheten finansieras med understöd av jord- och skogsbruksministeriet.

Mer från SLC