Mavi: Ansökan om stöd för biodling har inletts

Ansökan om nationellt stöd för biodling enligt antalet bisamhällen har inletts. För att trygga verksamhetsförutsättningarna för biodling betalas till biodlare nationellt stöd för biodling till ett belopp av 18,00 euro per bisamhälle år 2016. 

Stödet söks med blankett 204 som finns att få på webbadressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi204. Handläggningen av ansökningar om stöd för biodling har koncentrerats till NTM-centralen i Norra Savolax från och med 1.1.2016. Ansökan ska lämnas in till NTM-centralen i Norra Savolax senast 15.6.2016. På Åland lämnas blanketten in till statens ämbetsverk.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Pia Mattila
tel. 0295 31 2442
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC