Mavi: Ansökan om utbetalning av investeringsstöd för jordbruket inleds

Jordbrukare som ansökt om investeringsstöd för jordbruket får nu börja ansöka om tillstånd att lyfta lån och om utbetalningar av understöd i Hyrrä. Det är meningen att utbetalningarna ska starta i mars. 

Hittills har nästan 50 miljoner euro beviljats för investeringsstöd som söktes år 2015. Nötdjursgårdarna investerar: över 40 procent av det ansökta understödsbeloppet i euro gällde mjölk- och nötboskapsskötsel. 

Sett till antalet ansökningar söktes mest stöd för investeringar i täckdiken år 2015. Andra populära objekt sett till antalet ansökningar var investeringar för förbättring av arbetsmiljön och miljöns tillstånd samt investeringar i mjölk- och köttboskapsskötsel. 

Av ansökningarna gjordes 60 procent upp elektroniskt

NTM-centralerna börjar nu fatta beslut om den ansökningsomgång för investeringsstöd för jordbruket som tog slut den 15 januari. Under ansökningsomgången som varade från medlet av oktober till medlet av januari lämnade jordbrukarna in sammanlagt 412 ansökningar varav nästan 60 procent gjordes upp elektroniskt i e-tjänsten Hyrrä.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Esko Leinonen
0295 34 2402
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC