Mavi: Besluten om upphävande av överlopps stödrättigheter postas till markägarna

Under de närmaste dagarna postas besluten om upphävandet av överlopps stödrättigheter till markägarna. I våras postades beslut om upphävande av överlopps stödrättigheter till jordbrukarna och i höst är det markägarnas tur. Upphävandet av överlopps stödrättigheter beror på att man inom EU övergick till den nya programperiodens stödsystem år 2015.

Stödrättigheterna begränsar hur mycket EU-helfinansierade direktstöd som kan betalas till gården, dvs. grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare. Om det fanns mer stödrättigheter än stödberättigande hektar måste förvaltningen upphäva de överlopps stödrättigheterna. Syftet med förfarandet var att få alla pengar till jordbrukarna. Tidigare blev en del av pengarna oanvända, eftersom de var bundna till outnyttjade stödrättigheter.

NTM-centralerna eller Statens ämbetsverk på Åland fattar beslut om upphävande av de överlopps stödrättigheterna. Det fattas sammanlagt cirka 38 000 sådana beslut och arealmässigt motsvarar de upphävda stödrättigheterna sammanlagt runt 23 000 hektar.
Mer info i meddelande 2.5.2016: http://www.mavi.fi/sv/om-oss/pressmeddelanden/2013/Sidor/upphavandet-av-stodrattigheter-galler-jordbrukare-och-markagare.aspx

Närmare upplysningar från Landsbygdsverket:
Specialplanerare Kati Törmä 
0295 31 2432
förnamn.efternamn(at)mavi.fi 

Mer från SLC