Mavi: Betalningen av företagsstöd för landsbygden inleddes

Utbetalningarna av företagsstöd för landsbygden har kört igång. De första investeringsstöden för företag betalades 11.3.2016 och det första nyetableringsstödet 15.3.2016.

NTM-centralerna behandlar ansökningarna om utbetalning och bereder betalningsbesluten i den ordning de kommer in. Handläggningen av ansökan om utbetalning, beredning av betalningsbeslutet och betalning av stödet via datasystemen tar normalt ett par till några veckor i anspråk.

Företagsstöd för landsbygden har gått att söka från maj 2015. För första gången är ansökan elektronisk. De sökande har snabbt övergått till e-tjänsten: cirka 90 procent av ansökningarna har gjorts upp elektroniskt via tjänsten Hyrrä. 

Hittills har fler än 200 sökande av företagsstöd fått stödbeslut. Beslut har fattats från och med december. NTM-centralerna fattar besluten på papper eftersom det ännu inte är möjligt att fatta elektroniska beslut i systemet Hyrrä.

Ansökan om företagsstöd för landsbygden är fortlöpande. Företagsstöd går att få för investeringar som görs av företag som är verksamma på landsbygden och för att etablera ny företagsverksamhet. Företagsstöden finansieras från Programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland. Ytterligare information om stöden ges av de regionala NTM-centralerna och de lokala Leadergrupperna.

Mer information från Landsbygdsverket:

Beviljande av stöd:
Ledande sakkunnig Reijo Martikainen
0295 31 2415

Betalning av stöd:
Överinspektör Per-Ola Staffans
0295 31 2289
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC