Mavi: Bidrag för mjölkkor och nötkreatur kan inte betalas utan en anmälan om deltagande

Landsbygdsverket betalar EU:s bidrag för mjölkkor och nötkreatur bara till gårdar som har lämnat in en anmälan om deltagande i bidragssystemen. En del gårdar lämnade inte in någon sådan anmälan i fjol, därför kan bidragen för år 2015 inte betalas ut till dem.

– Landsbygdsverket har grundligt utrett möjligheterna att betala bidragen trots att anmälan om deltagande saknas. Den gällande lagstiftningen är ändå entydig: om jordbrukaren inte har ansökt om ett bidrag så finns det tyvärr inte några grunder för att betala det, säger Landsbygdsverkets överdirektör Leena Tenhola.

År 2015 lämnades det in omkring 14 300 anmälningar om deltagande i systemen med bidrag för mjölkkor och nötkreatur. Enligt de uppgifter som Landsbygdsverket har finns det omkring 160 gårdar som inte har lämnat in en sådan anmälan. 

Stödreformen förde med sig nytt i EU:s djurbidrag
Det tidigare systemet med nötbidrag upphörde vid utgången av år 2014, när djurbidragen omarbetades som ett led i reformen av EU:s gemensamma jordbrukspolitik. De jordbrukare som ville ansöka om de nya bidragen för mjölkkor och nötkreatur skulle år 2015 lämna in en anmälan om deltagande i bidragssystemen. I december 2014 informerade Landsbygdsverket första gången alla gårdar om de här ändringarna. 

Jordbrukarna kunde göra anmälan om deltagande i e-tjänsten Vipu eller på en pappersblankett. Inga problem som gällde inlämnande via e-tjänsten har upptäckts. Av de jordbrukare från vilka ingen anmälan om deltagande har kommit ansökte en del om andra stöd via e-tjänsten, medan resten valde att ansöka om stöd på pappersblanketter. 

Gårdar som år 2015 inte anmälde att de deltar i systemen med djurbidrag kan lämna in sin anmälan om deltagande i år. Anmälan kan lämnas in i Viputjänsten eller på blankett 184 senast den 15 juni.

Mer information från Landsbygdsverket:

Överinspektör Marika Lehtinen
0295 31 2489
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC