Mavi: Cirka 80 % av ansökningarna om växthusstöd lämnades in elektroniskt

Det är inte längre många växthusföretagare som lämnar in stödansökningar på pappersblanketter. På några få år har största delen av växthusföretagarna gått in för e-ansökan. Den här våren gjordes omkring 80 procent av ansökningarna om växthusstöd elektroniskt i Viputjänsten. Ansökningstiden gick ut i slutet av februari.

E-ansökan om växthusstöd har varit möjlig från och med år 2014. I år valde bara var femte sökande att göra sin ansökan i pappersform. Växthusföretagarna lämnade in sammanlagt 852 ansökningar, av vilka 171 på pappersblanketter. 
Det föregående årets växthusuppgifter finns färdigt i Viputjänsten, så det är lätt att göra en e-ansökan. Det största antalet ansökningar om stöd för växthusproduktion kommer från kommunerna inom NTM-centralerna i Österbotten och Egentliga Finland. 

Av de stöd som söks hos NTM-centralerna är stödet för växthusproduktion det första som har kunnat sökas elektroniskt i Viputjänsten. E-ansökningar om stöd som söks hos kommunerna har kunnat göras ända sedan år 2009.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör
Lea Anttalainen
0295 31 2423

Datasystemexpert
Piia Ylikoski
0295 31 2344

fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC