Mavi: De sista stödposterna för 2015 betalas till jordbrukarna i juni

Landsbygdsverket förbereder utbetalningen av de sista posterna av jordbrukarstöd som sökts år 2015. Under juni månad betalas jordbrukarna ersättningen för djurens välbefinnande samt husdjursförhöjningarna i samband med ekologisk produktion och kompensationsersättning. Landsbygdsverket betalar också de sista posterna av grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, miljöersättningen och ersättningen för ekologisk produktion.

I jordbrukarstöd som sökts år 2015 betalas sammanlagt cirka 1,71 miljarder euro, varav ungefär 226 miljoner euro ännu återstår att betala. Landsbygdsverket har betalat stöd enligt den målsatta tidtabellen, bortsett från EU:s får- och getbidrag (cirka 2,8 miljoner euro) samt ersättning för djurens välbefinnande (cirka 50 miljoner euro) vars utbetalningar flyttades fram från april och maj till juni.

Restbeloppen av EU:s direktstöd betalas från och med 17.6
Utbetalningen av restbeloppen av grundstöd, förgröningsstöd och EU-stöd till unga jordbrukare inleds 17.6.2016, om statsrådet godkänner förordningarna om stöden innan dess. Restbeloppet av grundstöd utgör cirka 20 % av stödets totala belopp. I den sista posten av stödet betalas sammanlagt ungefär 47 miljoner euro.
Av förgröningsstödet och EU-stödet till unga jordbrukare återstår cirka 10 % att betala ut. Det sammanlagda beloppet av förgröningsstödets resterande post är runt 12,5 miljoner euro och av EU-stödet till unga jordbrukare återstår ungefär 1,5 miljoner euro.

De första stödposterna betalades till jordbrukarna i december 2015.

Betalningen av ersättning för djurens välbefinnande och kompensationsersättningens husdjursförhöjning inleds 23.6 

Kompensationsersättningens husdjursförhöjning till ett sammanlagt belopp om ungefär 52 miljoner euro betalas ut 23.6. Samtidigt inleds utbetalningen av den första posten (cirka 85 %) av ersättning för djurens välbefinnande till alla gårdar som får ersättningen.

Restbeloppet av ersättningen för djurens välbefinnande (ungefär 15 %) betalas från och med 30.6 till de gårdar som inte varit föremål för övervakning och de övervakade gårdar där inga brister konstaterats. Målet är att ersättningen till gårdar som får påföljder vid övervakningen ska betalas i september. Genom att dela upp ersättningen i två poster vill Landsbygdsverket säkerställa att alla stödsökande får en så stor del av ersättningen som möjligt redan i juni. Betalningen av restbeloppet skjuts fram till september för cirka 6 procent av ersättningsmottagarna.

Landsbygdsverket betalar sammanlagt cirka 50 miljoner euro i ersättning för djurens välbefinnande.

Utbetalningarna av miljöersättningens restbelopp börjar 30.6 
Miljöersättningens restbelopp (cirka 20 %) börjar betalas ut från och med 30.6. I den resterande ersättningsposten betalas sammanlagt ungefär 47 miljoner euro.

Miljöersättningens restbelopp betalas i juni till de gårdar som inte varit föremål för övervakning eller där det vid övervakningen inte har konstaterats brister i iakttagandet av stödvillkor. Ersättningen till gårdar som får påföljder med anledning av överträdelse av stödvillkor kan betalas efter det att de observerade bristernas inverkan på ersättningsbeloppet har räknats ut.

Avsikten är att i september 2016 betala ut miljöersättningens restbelopp till de gårdar som får övervakningspåföljder. Utbetalningen skjuts fram till hösten för cirka 3 procent av ersättningsmottagarna. Landsbygdsverket skickar ett meddelande om den framskjutna utbetalningen till de berörda jordbrukarna.

Ekoersättningarna betalas ut från och med 30.6
I slutet av juni börjar utbetalningen av restbeloppet av ersättningen för ekologisk produktion (cirka 20 % av det totala ersättningsbeloppet) och husdjursförhöjningen i samband med ekologisk produktion. I ersättning betalas sammanlagt cirka 16 miljoner euro från och med 30.6.

Landsbygdsverket betalade ut den första posten av ekoersättningen till jordbrukarna i november 2015.

Uppgifter om utbetalda stöd i Viputjänsten
På grund av bankernas inbördes betalningstrafik finns betalningarna på stödmottagarnas konton med några dagars fördröjning. Jordbrukarna kan kontrollera de stöd som betalts till den egna gården i e-tjänsten Vipu. 

Mer information från Landsbygdsverket:
Avdelningsdirektör Jukka Pekonniemi
0295 31 2367

Beviljande av jordbrukarstöd
Enhetsdirektör Hannele Sankari
0295 31 2422

Övervakning av jordbrukarstöd
Enhetsdirektör Sari Putkiranta
0295 31 2382

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC