Mavi: ​Djurbidrag betalas inte utan anmälan om aktiv jordbrukare

De jordbrukare som har ansökt om djurbidrag ska senast 15.6.2016 anmäla att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls. Gården kan inte få några som helst djurbidrag om anmälan är ogjord.Anmälan om att definitionen av aktiv jordbrukare uppfylls är ett stödvillkor inom EU:s direkta stöd och de programbaserade stöden.

Jordbrukare som ansöker om åkerstöd kan göra anmälan i Viputjänsten i samband med den samlade stödansökan. Om gården inte ansöker om åkerstöd kan anmälan göras bara på blankett 101B. Blanketten finns på adressen www.suomi.fi/etjanster.

Den årliga anmälan om aktiv jordbrukare har varit en förutsättning för stödutbetalning från och med år 2015. EU:s djurbidrag söks genom en anmälan om deltagande som gäller tills vidare, så gårdarna med djur gör inte nödvändigtvis stödansökan varje år. Därför gäller det att komma ihåg att göra anmälan om aktiv jordbrukare i synnerhet om gården har ansökt enbart om bidrag för nötkreatur, bidrag för mjölkkor, bidrag för tackor, bidrag för hongetter eller bidrag för slaktlamm och slaktkillingar.

Mer information från Landsbygdsverket: 
Djurbidrag
Överinspektör Marika Lehtinen
0295 31 2489

Definitionen av aktiv jordbrukare
Överinspektör Katja Anttila
0295 31 2435

fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC