Mavi: E-ansökan om utbetalning av företagsstöd inleds i september

De som har fått företagsstöd för landsbygden kan i slutet av september börja ansöka på elektronisk väg om utbetalning av företagsstöd. Det sker via tjänsten Hyrrä. Betalning kan fortfarande sökas också på pappersblankett. 

Betalningsdelen i datasystemet Hyrrä blir färdig i september–oktober, och i slutet av oktober kan NTM-centralerna börja fatta beslut i Hyrrä om betalning av företagsstöd.

Övergången till att betala ut stöd via Hyrrä kräver några veckors uppehåll i utbetalningarna av företagsstöd. De sista utbetalningarna före uppehållet görs vecka 37. Utbetalning av företagsstöd kan ändå sökas hela tiden och NTM-centralerna kan bereda betalningsbeslut. Handläggningstiden för ansökningar om betalning av företagsstöd är i genomsnitt 37 dagar, och det tillfälliga uppehållet i utbetalningen av företagsstöd leder inte till att handläggningstiden förlängs avsevärt.

E-ansökan om företagsstöd har varit i bruk sedan maj 2015, men tidigare har det inte varit möjligt att lämna in elektroniska betalningsansökningar. Utbetalningarna av företagsstöd startade med hjälp av undantagsarrangemang i mars 2016. 

På Landsbygdsverkets webbplats www.mavi.fi/hyrra har det lagts ut en målsatt tidtabell för genomförande av Hyrrä. Tidtabellen uppdateras efter hand som systemutvecklingen framskrider.

Närmare information för stödsökande: 
NTM-centralerna och Leadergrupperna 

Mer upplysningar från Landsbygdsverket:
Enhetsdirektör Esko Leinonen
0295 31 2402
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC