Mavi: Efterlikviden av produktionsstöd för mjölk 2015 betalas fr.o.m. 13.4.2016

Landsbygdsverket betalar förhöjningarna enligt de slutliga stödnivåerna för nordligt produktionsstöd för mjölk 2015 från och med 13.4.2016. Förhöjningen av stödnivån är 0,1–0,3 cent per liter beroende på stödregion och period som stöds. År 2015 betalades mjölkproducenterna nordligt stöd undantagsvis med användning av fyra olika stödnivåer vars perioder var januari-februari, mars-juli, augusti-oktober och november-december. Detta berodde på det nationella krisstöd som beviljades i två olika skeden och den stödenhetskoefficient som togs i bruk i början av augusti.

Under perioden 1.1–31.3.2015 betalades produktionsstöd för mjölk för de liter som producerats inom ramen för den kvot för mejerimjölk som var i sökandens besittning och för 30 % av de liter som översteg kvoten för mejerimjölk. Under perioden 1.4–31.7.2015 betalades produktionsstöd för mjölk för alla producerade liter. Under perioden 1.8–31.12.2015 användes stödenhetskoefficienten 0,9. De liter som producerades i augusti-oktober multiplicerades med 0,9 vilket gav det antal liter som betalades stöd. Antalet liter som betalades stöd begränsades, eftersom mjölkproduktionen i stödregion C numera överstiger det maximala antal liter som Finland enligt kommissionens beslut får betala stöd för. 

I nationellt krisstöd betalades 1,9 cent per liter för mjölk som producerats i januari-februari och 1,5 cent per liter för mjölk som producerats i november-december. Krisstödet betalades på basis av samma liter som produktionsstödet för mjölk. Behovet av krisstöd uppstod som en följd av jordbrukets svåra ekonomiska situation. De slutliga stödnivåerna för produktionsstöd för mjölk i stödregion C föreskrevs genom statsrådets förordning som trädde i kraft 2.3.2016.

Betalningsmeddelandena slopas
Landsbygdsverket postar inte längre några betalningsmeddelanden fr.o.m. 1.4.2016. Hittills har meddelandena skickats till jordbrukarna i samband med att stöden betalats ut. Jordbrukarna får i fortsättningen det årliga stödsammandraget per post i början av året. De stöd som betalts till gården går att kontrollera i Viputjänsten.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC