Mavi: EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder får dela på 111 miljoner

Ansökan som gäller förslag till EU-finansierade program för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder har öppnats och pågår till den 28 april. Det EU-finansierade systemet för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter erbjuder nya möjligheter i synnerhet för dem som exporterar jordbruksprodukter. Ett bredare produktsortiment och synlighet för produktursprung och varumärken sporrar de sökande att genomföra EU-finansierade program också på den inre marknaden. 

Framöver lämnas ansökningarna in till EU:s genomförandeorgan för konsument-, hälso- och livsmedelsfrågor CHAFEA:s elektroniska portal. Dessutom ordnar kommissionen en informationsdag för intresserade aktörer i Bryssel 26.2.2016. 

Produktsortimentet har vuxit
Det nya systemet omfattar i fortsättningen ett bredare produktsortiment än tidigare. Program kan genomföras både på den inre marknaden och utanför EU med avseende på ett brett sortiment jordbruksprodukter plus vissa livsmedel såsom choklad och därav framställda produkter samt bagerivaror, konditorivaror, konfekt, skorpor och kex.

En nyhet är också att varumärken och nationellt ursprung får ges synlighet på mässor, utställningar och provsmakningar. Av programmen krävs också en EU-dimension som ska synas i programmaterialen och de budskap som presenteras i dem.

Mjölk och svinkött betonas
Budgeten för informationskampanjer och säljfrämjande åtgärder år 2016 är på EU-nivå sammanlagt 111 miljoner euro. I budgeten läggs tonvikten på program inom svinkötts- och mejerisektorn samt information om kvalitetsordningar när det gäller förslag till enkla program på den inre marknaden. 

För enkla program i tredjeländer har det budgeterats 67,9 miljoner euro, varav 21 miljoner har reserverats enbart för mjölk- och svinköttsprogram eller kombinationer av dem. För multiprogram som läggs fram av aktörer från flera medlemsstater har man reserverat 14,3 miljoner euro. 

EU finansierar 70–80 % av de stödberättigande kostnaderna, beroende på om programmet har lagts fram av aktörer från en medlemsstat (enkla program) eller av aktörer från flera olika medlemsstater gemensamt (multiprogram) och om det gäller ett program som ska genomföras på EU:s inre marknad eller utanför EU. 

På CHAFEA:s webbplats finns mer information om ansökan, ansökningsanvisningar på svenska samt i ett senare skede bandade inlägg från informationsdagen. Också Mavi ger de sökande råd i frågor som gäller programmen.

Mer information från Landsbygdsverket:
Eveliina Viitanen, överinspektör
0295 31 2365
fornamn.efternamn@mavi.fi 

CHAFEA:s webbplats

Anmälan till kommissionens informationsdag

Mer uppgifter om systemet på Mavis webbplats

Mer från SLC