Mavi: Höstanmälan för miljöersättning kan nu göras i Viputjänsten

I Viputjänsten kan jordbrukarna anmäla de skiften där de genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid. Anmälan kan göras i Viputjänstens e-tjänst fram till 31.10. 

Det lönar sig att göra höstanmälan elektroniskt. I Viputjänsten finns skiftesuppgifterna färdiga att använda och Vipu räknar automatiskt ut förbindelsearealens växttäcke i procent. 

Man behöver inte göra anmälan för åtgärderna placering av flytgödsel i åker eller återanvändning av näringsämnen och organiskt material om ingen gödsel har spridits. 

Jordbrukarna gjorde höstanmälningar för miljöersättning första gången hösten 2015. Ungefär 90 procent av anmälningarna gjordes elektroniskt i Viputjänsten. 

Mer info om höstanmälningarna för miljöersättning på webbplatsen mavi.fi

Ytterligare upplysningar:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Mer från SLC