Mavi: Jordbrukarna litar på e-tjänster

Cirka 90 procent av jordbrukarna gjorde upp sin stödansökan elektroniskt vid den ansökan om jordbrukarstöd som avslutades 15.6. Andelen elektroniska ansökningar preciseras när kommunerna har registrerat ansökningarna som gavs in på papper.

Webbtjänsten för jordbrukare Vipu fungerade pålitligt under ansökningstiden. Totalt använde sig 46 676 gårdar av e-tjänsten för att skicka in ansökan. 

Tiden för ansökan om jordbrukarstöd var i år längre än förut eftersom Finland tog i bruk EU:s sista tillåtna ansökningsdag 15.6. Det här var möjligt därför att merparten av jordbrukarna gör upp sin ansökan elektroniskt vilket förkortar den tid som behövs för att registrera pappersansökningar. 

En fördel med den senare ansökningstiden är att jordbrukaren kan lämna in stödansökan först när han eller hon vet vad som kommer att sås eller vad som har såtts på åkrarna. Eftersom uppgifterna i ansökan gick att ändra fram till den sista ansökningsdagen togs det fristående skedet för anmälan om ändringar i såningsarealerna och blankett 117 ur bruk. 

Jordbrukarna har kunnat göra upp sin årliga stödansökan elektroniskt från och med 2010. E-tjänsten är i användning året runt. Jordbrukaren kan kontrollera uppgifterna om sin gård i Viputjänsten och ser där till exempel de stöd som betalas till gården. På hösten görs höstanmälningarna för miljöersättning i Viputjänsten.

Ytterligare upplysningar:

Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter 
Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket: 
Informationssystemexpert Piia Ylikoski
0295 31 2344
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC