Mavi: Jordbrukarstöd går att söka ända till 15.6

I vår får jordbrukarna längre tid på sig att ansöka om jordbrukarstöd. Den samlade stödansökan är öppen till 15.6.2016. På samma gång förenklas stödansökan, eftersom skedet för anmälan om ändring av såningsarealer och ändringsblankett 117 slopas.

Landsbygdsverket har som mål att öppna årets samlade stödansökan i mitten av april. Eftersom det inte längre finns något fristående skede för ändring av såningsarealer kan jordbrukarna göra stödansökan färdig med en enda gång. 

Enklast är det att ansöka om stöd i e-tjänsten Vipu. Eventuella skiftesändringar, alltså delningar och sammanslagningar av basskiften, lönar det sig att göra i god tid så att kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter hinner behandla dem. Då har jordbrukarna tillgång till rätta basskiften i den samlade stödansökan. 

Fördelen med att förlänga ansökningstiden är att den samordnas med vårsådden. Jordbrukarna kan lämna in stödansökan när de redan vet vad de kommer att så på åkrarna. Vid behov kan alla uppgifter i stödansökan trots det ändras ända till den sista ansökningsdagen den 15 juni. Att ansökningstiden är flexiblare än förr underlättar tillvaron också för rådgivare som fyller i många jordbrukares stödansökningar.

Tidigare år har den samlade stödansökan pågått till månadsskiftet april–maj. Den 15 juni är den sista ansökningsdag som är tillåten inom EU. Den kan tas i bruk i Finland nu när största delen av jordbrukarna har gått in för e-ansökan. I fjol lämnade 86 procent av jordbrukarna in sina stödansökningar i elektronisk form.

Mer information från Landsbygdsverket:

Stödansökan
Mirva Kauppinen, specialsakkunnig
0295 31 2428 

Datasystem
Jani Alkava, dataadministrationschef
0295 31 2314

E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC