Mavi: Krisstödet till mjölkproducenter får sökas 12.9–21.9.2016

Ett nytt krisstöd som är riktat till mjölkproducenter kommer att kunna sökas enligt en snabb tidtabell. Ansökningstiden för stöd för att minska mjölkproduktionen börjar måndag 12.9 och slutar onsdag 21.9 klockan 13.

Krisstödet är riktat till producenter som har för avsikt att minska mjölkproduktionen under de kommande tre månaderna. När mjölkproducenterna ansöker om stödet ska de uppskatta hur mycket mindre mjölk de avser producera i oktober-december 2016 jämfört med vad de producerade under motsvarande tid år 2015.

I februari 2017 ska de mjölkproducenter som ansökt om stödet anmäla hur mycket produktionen minskade. I stöd betalas högst 14 €/100 kilogram minskad mjölkmängd.

Landsbygdsverket publicerar blanketten och anvisningarna för ansökan om stöd för minskad mjölkproduktion när ansökningstiden inleds 12.9 på adressen www.suomi.fi/etjanster. Blanketten ska lämnas in till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet senast onsdag 21.9.2016 klockan 13.

Ytterligare information till medierna:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC