Mavi: Krisstödet till skuldsatta gårdar och andra jordbrukarstöd betalas ut i september

Det temporära nationella tilläggsstödet till skuldsatta gårdar betalas ut från och med 1.9. Det här krisstödet som gick att söka våren 2016 söktes av cirka 5 400 gårdar, varav närmare hälften också ansökte om den förhöjning av stödet som kan beviljas gårdar som gjort investeringar.

Statsrådet fastställde stödnivåerna för det temporära stödet och de är något lägre än från början: i stöd beviljas 0,39 % av beloppet av främmande kapital och i förhöjt stöd beviljas 1,01 % av investeringskostnadernas belopp. 
Beloppet som betalas ut är sammanlagt ungefär 14,8 miljoner euro. Stödet betalas som stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd, som berörs av vissa begränsningar vad gäller stödbeloppet. Enligt begränsningarna kan man under en period av tre beskattningsår få högst 15 000 euro i de minimis -stöd inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter. Beloppet av alla de minimis -stöd kan sammanlagt uppgå till högst 200 000 euro under tre beskattningsår. 

Transportbidrag för kött betalas ut 31.8
Utbetalningen av transportbidrag för kött inleds 31.8. I stöd för 2015 års transporter betalas sammanlagt cirka 164 500 euro.

Transportbidrag betalas för transporter av nötkreatur, svin, får, fjäderfä, hästar och getter från en produktionsplats i landskapet Lappland till ett slakteri. 

Transportstöd för sockerbeta betalas ut 8.9
Utbetalningen av transportstöd för sockerbeta inleds torsdag 8.9. Stödtagarna är drygt 700 till antalet och beloppet som ska betalas ut är sammanlagt cirka 650 000 euro.

Transportstödet för sockerbeta betalas enligt de ursprungliga stödnivåerna som fastställdes i våras. Transportstödet för sockerbeta betalas som de minimis -stöd. 

I september betalas dessutom restbeloppen av ersättning för djurens välbefinnande och miljöersättning för 2015 till de gårdar där det hade observerats brister vid övervakningarna.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423 
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC