Mavi: Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2016 får sökas fram till 25.10.

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får fram till 25.10.2016 sökas för trädgårdsprodukter som ska lagras. Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök och vitkål.

Ansökningsblankett 228 med ifyllnadsanvisningar och bilageblanketter finns att få på adressen www.suomi.fi. Ansökningsblanketten ska senast 25.10.2016 lämnas in till Egentliga Finlands eller Österbottens NTM-central och på Åland till Statens ämbetsverk. 

Från och med i år har handläggningen av stödet koncentrerats till tre myndigheter. Egentliga Finlands NTM-central tar emot ansökningarna från Nyland, Egentliga Finland, Satakunda, Sydöstra Finland, Birkaland, Tavastland och Södra Savolax. Österbottens NTM-central tar emot ansökningarna från Österbotten, Södra Österbotten, Norra Österbotten, Mellersta Finland, Norra Savolax, Norra Karelen, Kajanaland och Lappland. På Åland sköts uppgifterna alltjämt av Statens ämbetsverk på Åland.

Stödvillkoren är oförändrade

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter får sökas av en odlare som har minst en hektar i odling med trädgårdsväxter. Sökanden ska vara över 18 år eller om en sammanslutning ansöker om stöd ska minst en av sammanslutningens medlemmar vara över 18 år.

Ett krav för stödet är att det lager som används för lagringen är i sökandens besittning och uppfyller de särskilda krav som ställs på det, att det förs lagerbokföring över produkterna från och med 1.10 och att sökanden själv har producerat produkterna som lagras. 

Stödbelopp

Lagringsstöd betalas i alla stödregioner. I stödregion AB betalas lagringsstödet som nationellt stöd till Södra Finland och i stödregion C som nordligt stöd. Stödregionen för den åker som producerar skörd avgör vilketdera av dessa stöd som betalas för de trädgårdsprodukter som finns i sökandens lager. 

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter betalas på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i lager och lagertypen (maskinellt kylt lager eller annat lager).

Maximibeloppet av stöd enligt lagertyp:
•    Maskinellt kylda lager 14,2 euro/m³
•    Övriga lager 8,8 euro/m³

Lagringsstödet beräknas utgående från genomsnittet av den lagervolym som upptas av trädgårdsprodukter som finns i lager i oktober, november och december. Anmälningarna om lagerkvantitet för november och december skall lämnas in till den NTM-central som handlägger stöd eller på Åland till statens ämbetsverk senast 31.12.2016.

Enligt uppskattningarna betalas lagringsstödet för trädgårdsprodukter i mars-april 2017.

Korrigerat meddelande 22.9: I meddelandet som skickades onsdag 21.9 saknades ett omnämnande av landskapet Södra Österbotten. Ansökningarna från Södra Österbotten handläggs av Österbottens NTM-central.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör 
Lea Anttalainen
0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC