Mavi: Miljöersättningen börjar betalas ut 18.11.2016

Fredag 18.11 börjar Landsbygdsverket betala ut förskott på miljöersättningen för år 2016. Utbetalningen gäller ersättningar som grundar sig på både miljöförbindelser och miljöavtal. 

Totalt betalas cirka 187 miljoner euro ut i förskott på miljöersättning som grundar sig på förbindelser. Omkring 18,5 miljoner euro betalas ut i ersättning för miljöavtal som hör ihop med programperioden 2014–2020, och i ersättning för specialstödsavtal som ingåtts under tidigare programperioder betalas ungefär 2 miljoner euro ut.

Förskottsbetalningen utgör 85 % av den sammanlagda miljöersättningen. Ersättningen för avtal om upprätthållande av ursprungssorter som har ingåtts under åren 2014–2020 betalas ut i sin helhet.

Förskott på ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas vecka 47

Vecka 47 börjar utbetalningen av förskott på ersättningen för djurens välbefinnande. Till svin- och fjäderfägårdar betalas halva ersättningen för år 2016 på basis av det djurantal som gården anmälde i juni. Nöt-, får- och getgårdar får ersättningen utgående från antalet djurenheter i djurregistren under perioden 1.1–30.6.

Sammanlagt utgör förskottet på ersättningen för djurens välbefinnande cirka 25 miljoner euro. Resten av ersättningen betalar Landsbygdsverket ut i juni 2017.

Vecka 47 börjar också utbetalningen av lagringsstödet för skogsbär och skogssvamp. Totalt betalas omkring 660 000 euro ut.

Uppgifter om utbetalda stöd finns i Viputjänsten
Från och med den första utbetalningsdagen får jordbrukarna in pengarna på sitt konto efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialet.

De stöd som har betalats till gården kan varje jordbrukare kontrollera i Viputjänsten. Ett årligt stödsammandrag får gårdarna per post i början av året.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, hösten 2016

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Vesa Perätalo
0295 31 2434
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC