Mavi: Modernisera gården och förbättra konkurrenskraften med rådgivningens hjälp

Från och med sommaren 2017 kan jordbrukarna få råd om möjligheterna att modernisera gården och förbättra konkurrenskraften. Själva rådgivningen finansieras ur programmet för utveckling av landsbygden i Fastlandsfinland, och jordbrukaren betalar mervärdesskatten. I dagsläget omspänner rådgivningen 30 olika ämnesområden, bland annat miljöfrågor. Förhoppningsvis kommer den nya rådgivningsmodulen att vara till hjälp med att lösa gårdarnas lönsamhetsproblem.

Nästa år stiger maximibeloppet för subventionerade rådgivningstjänster till 7 000 euro per jordbrukare under hela programperioden 2014–2020. Tidigare har det varit 3 500 euro per jordbrukare.

Verktyg för gårdar med ansträngd ekonomi

I den nya rådgivningsmodulen besöker rådgivaren gården för att göra en lägesbedömning av verksamheten och dess lönsamhet. Rådgivaren letar fram utvecklingsobjekt, klarlägger de alternativa sätten att modernisera gården och förbättra konkurrenskraften samt gör upp kalkyler över dem. Gården får skriftliga dokument om lägesbedömningen och kalkylalternativen. Efter det överväger jordbrukaren i vilken riktning gården ska utvecklas. Att göra upp en affärsplan ingår inte i rådgivningsmodulen, och finansieringen kan inte användas till åtgärder som subventioneras med andra statliga medel.

Den viktigaste målgruppen för den nya rådgivningen är gårdar med ekonomiska svårigheter och skulder. Också andra gårdar kan anlita rådgivarna för att till exempel planera en bolagisering eller utveckla marknadsföringen. Rådgivarna kan också hjälpa till med att kartlägga generationsväxlingsmöjligheterna och tidsplaneringen samt betalningsplanerna för skulder. 

De rådgivare som tillhandahåller råd om konkurrenskraften väljs ut av Landsbygdsverket i början av 2017 genom konkurrensutsättning enligt upphandlingslagen. Avtal med rådgivarna kan sannolikt ingås i mars–april.

Miljöfrågor det populäraste rådgivningstemat

Över 10 000 gårdar har fått rådgivning under de senaste två åren. Det största antalet rådgivningsbesök har handlat om miljöfrågor – en tredjedel av rådgivningsbesöken gäller miljörådgivning. Också förgröningen, ekoproduktionen, djurens välbefinnande och hälsovårdsplanen för produktionsdjur har varit populära ämnesområden. 

Så här långt har nästan 4 miljoner euro betalats till rådgivarna i rådgivningsersättning.  Sammanlagt deltar nästan 600 rådgivare i systemet. 

Närmare upplysningar om rådgivningen ges på adressen www.mavi.fi/radgivning. De rådgivare som har godkänts för medverkan i systemet hittar man i rådgivarregistret: www.mavi.fi/radgivarregister

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Heikki Pajala
0295 31 2378    
heikki.pajala@mavi.fi

Mer från SLC