Mavi: Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar betalas fr.o.m. 14.4.2016

Nationella åkerstöd och skördeskadeersättningar börjar betalas ut till jordbrukarna torsdag 14.4.2016. Stöden som betalas är allmänt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta för 2015. Skördeskadeersättningarna betalas för skördeskador som drabbat odlingarna år 2015.

Stödnivåerna för nationella åkerstöd är förenliga med det som bestämdes våren 2015. Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd som betalas ut är 18,7 miljoner euro. I skördeskadeersättningar betalas totalt cirka 9,5 miljoner euro.

Det av staten finansierade systemet för skördeskadeersättningar upphör i och med de skador som nu ersätts och samtidigt övergår man till ett försäkringsbaserat system. Det bjuds redan ut några skördeskadeförsäkringar på marknaden.

En stor mängd skördeskador år 2015
I skördeskadeersättningar för 2015 betalas 2,5 gånger mer än under ett genomsnittligt skadeår. Skördeskadorna orsakades framför allt av sommarens rikliga regn och väta. Skördeskadeersättningar söktes för totalt cirka 48 000 hektar. Ersättningar betalas till runt 1 250 gårdar. 

När beloppet av skördeskadeersättning räknas ut använder man uppgifter om regionens medelskördar och medelpriser. Värdet av skörden under skadeåret dras av från värdet av ett normalårs skörd och på så sätt räknas skadans värde ut. Jordbrukarens självrisk är 30 % av värdet av en normal skörd. Av den skördeskada som överstiger självrisken ersätts 90 %.

Betalningsmeddelandena slopas
Landsbygdsverket postar inte längre några betalningsmeddelanden fr.o.m. 1.4.2016. Hittills har meddelandena skickats till jordbrukarna i samband med att stöden betalats ut. Jordbrukarna får i fortsättningen det årliga stödsammandraget per post i början av året. De stöd som betalts till gården går att kontrollera i Viputjänsten.

Mer information från Landsbygdsverket:
Nationella åkerstöd, överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423
Skördeskadeersättningar, överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
E-post: fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC