Mavi: Nationella husdjursstöd betalas fr.o.m. 28.4.2016

De slutliga nationella husdjursstöden för 2015 och förskotten för 2016 börjar betalas ut till jordbrukarna 28.4.2016. Utbetalningarna gäller nordligt husdjursstöd (nötkreatur och hästar), nordligt husdjursstöd för tackor, nordligt husdjursstöd för hongetter, nordligt stöd för svin- och fjäderfähushållning samt stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland. Landsbygdsverket betalar de nationella husdjursstöden för 2015 och 75 % i förskott på stöden för 2016 på samma gång. 

I nationella husdjursstöd betalas fr.o.m. 28.4 sammanlagt cirka 102,5 miljoner euro. På grund av bankernas inbördes betalningstrafik kommer betalningarna in på jordbrukarnas konton med några dagars dröjsmål.

Förskotten på växthusstöd betalas nu
Betalningen av förskott på stödet för växthusproduktion har inletts 21.4.2016. Nu betalas 60 % av växthusstödet för 2016. Beloppet av förskott är sammanlagt cirka 16 miljoner euro.

Betalningsmeddelandena slopas 
Landsbygdsverket postar inte längre några betalningsmeddelanden fr.o.m. 1.4.2016. Hittills har meddelandena skickats till jordbrukarna i samband med att stöden betalats ut. Jordbrukarna får i fortsättningen det årliga stödsammandraget per post i början av året. De stöd som betalts till gården går att kontrollera i Viputjänsten.

Mer information från Landsbygdsverket:
Utbetalning
Velimatti Mukkila, överinspektör, 0295 31 2285

Stöd
Nationella husdjursstöd, Pia Mattila, överinspektör, 0295 31 2442
Stöd för växthusproduktion, Lea Anttalainen, överinspektör, 0295 31 2423

Mer från SLC