Mavi: Nya förordningar om import- och exportlicenser medför ändringar från och med 6.11.2016

Antalet jordbruksprodukter som kräver import- och exportlicenser minskar betydligt 6.11.2016. Från det datumet behöver bland annat havre, vete, korn, råg och majs inte längre en AGRIM-importlicens eller en AGREX-exportlicens som Landsbygdsverket utfärdar. 

I fortsättningen är det bara vissa KN-nummer för ris, socker, hampa, hampfrö, etylalkohol som framställts av jordbruksprodukter, vitlök och andra Allium-arter samt vissa KN-nummer för bearbetade produkter innehållande vitlök och Allium ampeloprasum som kräver en AGRIM-importlicens. Socker och vitlök samt bearbetade produkter som innehåller vitlök eller Allium ampeloprasum omfattas av krav på importlicens till och med 30.9.2017. 

I fortsättningen kräver å sin sida vissa KN-nummer för ris och socker en AGREX-exportlicens. Kravet på exportlicens för KN-numren för socker gäller bara till och med 30.9.2017.  

Förordningarna inverkar inte på giltighetstiden eller säkerhetsbeloppet för sådana import- och exportlicenser som har utfärdats före 6.11.2016, när det är fråga om licenser som inte har upphört att gälla före 6.11.2016. När det gäller licenser för produkter som 6.11.2016 upphör att omfattas av licensskyldighet kan Landsbygdsverket på licensinnehavarens begäran frisläppa den säkerhet som har ställts för licensen. 

EORI-numret blir obligatoriskt

I de nya förordningarna om import- och exportlicenser förutsätts det att sökanden, licensinnehavaren eller licensmottagaren har ett EORI-nummer. EORI är ett system som tillämpas i hela EU för att registrera och identifiera ekonomiska aktörer. 

I Finland är Tullen den myndighet som svarar för EORI-registreringen, och finska företag registreras alltid i Finland. EORI-ansökningsblanketter finns på Tullens webbplats. Mer information om EORI-registreringen fås från tullrådgivningen.

Import- och exportlicenser söks på elektronisk väg

Ansökan om import- och exportlicenser ska ske med användning av informationsteknik. I Finland betyder det här att man ska använda den elektroniska ansökningstjänsten för export- och importlicenser. Via den kan man ansöka om import- och exportlicenser som är avsedda att användas både i Finland och på annat håll i EU. 

Koder för ansökningstjänsten för licenser får man genom att gå till Landsbygdsverkets webbplats, där det finns en blankett med vilken man registrerar sig i den elektroniska ansökningstjänsten. Den ifyllda blanketten skannas in och skickas till adressen tuovi(at)mavi.fi. 

Nya guider och blanketter har publicerats

En ny guide om import- och exportlicenser för jordbruksprodukter har publicerats på Landsbygdsverkets webbplats. På webbplatsen hittar man en nätversion av publikationen som kan läsas på dator, pekplatta eller smarttelefon. På webbplatsen finns också pdf-versioner som kan skrivas ut samt blanketter för licensansökan, blanketter för anmälan av ändrade kundregisteruppgifter och en anvisning om säkerheter. En uppdaterad version av bruksanvisningen för ansökningstjänsten för export- och importlicenser kommer också att publiceras.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör
Tuija Jämbäck
 0295 31 2494
fornamn.efternamn(at)mavi.fi, tuovi(at)mavi.fi 

Importlicenser och kvoter

Export utanför EU

Mer från SLC