Mavi: Restbeloppen av ersättningar för rovdjursskador 2015 betalas från och med 29.9

Landsbygdsverket betalar restbeloppen av 2015 års ersättningar för rovdjursskador från och med 29.9. Utbetalningen gäller restbeloppen av ersättningar för skador på ren, odlingar, djur och lösöre samt ersättningar för exceptionellt stora skador på ren. 

Förskotten på ersättningar för rovdjursskador betalades i maj 2016 då 51 % av skadebeloppet ersattes. I ersättningar betalas sammanlagt cirka 5,8 miljoner euro. 

Landsbygdsverket betalar ersättningarna av anslag som jord- och skogsbruksministeriet har beviljat. Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter postar ersättningsbesluten i samband med betalningen av ersättningarna. 

Ersättningar för rovdjursskador kan betalas för skador orsakade av brunbjörn, varg, järv och lodjur. Kommunens landsbygdsnäringsmyndigheter utför en värdering av skadorna.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Velimatti Mukkila
0295 31 2285
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC