Mavi: Skuldsatta gårdar kan ansöka om krisstöd fram till utgången av mars

Skuldsatta gårdar får ansöka om temporärt krisstöd fram till 31.3.2016. Stödet söks hos kommunens landsbygdsnäringsmyndighet med blankett 459 som finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster

Det temporära krisstödet är en del av det krispaket till jordbruket som syftar till att underlätta gårdarnas ekonomiska situation. Ett belopp om 15 miljoner euro har reserverats för att stödja skuldsatta gårdar. Stödet betalas till jordbrukarna av nationella medel hösten 2016.

Förhöjning av stödbeloppet till gårdar som investerat

Temporärt krisstöd kan betalas till en gård som har bedrivit jordbruk och fått jordbruksstöd 2015 och vars skuldsättningsgrad uppfyller kriterierna för stödet. Stödet kan beviljas som förhöjt till gårdar som gjort byggnadsinvesteringar.

Stöd kan också sökas av en gård där en besittningsöverföring av hela gården har gjorts före utgången av augusti 2015, om gården får använda sig av den tidigare innehavarens uppgifter för stödet. En gård som inleder produktionen i år kan inte ansöka om stödet.
Stödet betalas som de minimis -stöd till jordbruket, varvid det utbetalda stödbeloppet inverkar på beloppet av följande de minimis -stöd inom sektorn för produktion av jordbruksprodukter som sökanden får. Den som vill kan av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet begära en rapport över de minimis -stöd som beviljats gården.

Räkna ut rätten till stöd 
Sökanden bedömer själv sin rätt till stöd och förhöjning innan han eller hon ansöker om stödet. För att utreda rätten till stöd används den kalkyl som finns att få på adressen www.suomi.fi/etjanster med sökordet mavi459. Kalkylen fogas till stödansökan. För merparten av de sökande ingår de siffror som behövs till kalkylbilagan i huvudsak i skattedeklarationen för jordbruket. Det lönar sig att göra upp kalkylbilagan i Excelversion, eftersom Excelförlagan innehåller färdiga beräkningsformler.

För kontroll och övervakning av att stödvillkoren uppfylls bör sökanden spara de separata kalkyler eller anteckningar som hör samman med stödet och bereda sig på att vid behov visa upp också material som rör beskattning, bokslut eller bokföring för jordbruket.

Närmare anvisningar för ansökan om stöd fås av kommunens landsbygdsnäringsmyndighet och på Landsbygdsverkets webbplats.  

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Lea Anttalainen
0295 31 2423 
Överinspektör Kirsi-Maria Heinonen
0295 31 2424
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC