Mavi: Stöd för minskad mjölkproduktion för november-januari betalas inte till fullt belopp till de sökande

Vid den ansökningsomgång som slutade 12.10.2016 söktes stöd för att minska mjölkproduktionen med cirka 97,9 miljoner mjölkliter inom hela EU. Mjölkgårdarnas ansökta minskning för perioden 1.11.2016 - 31.1.2017 översteg den finansiering om 150 miljoner euro som EU reserverat för stödet. Efter avslutad ansökningsomgång meddelade kommissionen att ungefär 12,5 procent av den ansökta minskningen av  mjölkproduktionen har rätt till stöd. Av den orsaken kan den som ansökt om stödet inte få stöd för minskad mjölkproduktion till fullt belopp för november-januari. 

I stöd för minskad mjölkproduktion kan betalas 14 cent per kilogram mjölk som inte längre levererats till ett mejeri. Den mjölkmängd som sökanden i ansökan har anmält att ska minskas i november-januari multipliceras med kommissionens fastställda koefficient 0,12462762 och resultatet blir det antal liter som har rätt till stöd. 

I Finland ansökte 138 mjölkproducenter om stöd för minskning av totalt cirka 1,6 miljoner mjölkliter. Stödet fick sökas av mjölkgårdar som har för avsikt att minska mjölkproduktionen under perioden 1.11.2016 - 31.1.2017 jämfört med motsvarande tidpunkt året innan. 

Anmälan om den faktiska minskningen ska göras i mars
Stödet betalas på basis av den faktiska minskningen av mjölkproduktionen. De mjölkproducenter som ansökt om stödet ska senast 17.3.2017 anmäla hur mycket produktionen minskade. Om den faktiska minskningen är betydligt mindre än den minskning som uppskattades i ansökan och som multiplicerats med kommissionens koefficient, görs ett avdrag från det stöd som ska betalas.

Koefficienten gäller inte det stöd för minskad mjölkproduktion som betalas för oktober-december
Syftet med att minska mjölkproduktionen är att stabilisera mjölkmarknaden i ett pressat marknadsläge. Avsikten med krisstödet till mjölkgårdar är att få ner mjölkproduktionen med cirka 1,1 miljarder liter på EU-nivå. Stödet kunde för första gången sökas för att minska produktionen för oktober-december 2016.  Den målsatta minskningen uppnåddes inte vid den första ansökningsomgången, och därför öppnades en ny ansökningsomgång för perioden november-januari. 

Stödet för att minska mjölkproduktionen i oktober-december kan betalas till fullt belopp och därför berörs de mjölkgårdar som ansökte om stöd i den första ansökningsomgången inte av EU:s fastställda koefficient. Den faktiska minskningen av mjölkproduktionen i oktober-december ska anmälas senast 14.2.2017.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC