Mavi: Stöd för privat lagring av ost får sökas fram till 30.9.2016

EU-kommissionen har förlängt det temporära stödprogrammet för privat lagring av ost. Stödansökningar får lämnas in fram till 30.9.2016, om den kvot som kommissionen har fastställt inte blir fylld före det. Finlands disponibla kvot är 694 ton. Stödprogrammet har som mål att lindra den obalans som länge rått på mjölkmarknaden.

Stöd för privat lagring av ost kan beviljas vissa lagringståliga ostar som har sitt ursprung i Europeiska unionen. Ost som lagras ska vara av god och handelsmässig kvalitet. 

Stödberättigande produkter är alla mogna ostar enligt KN-nummer 0406, bortsett från sådana ostar som inte lämpar sig för lagring efter normal mognadstid. Vid fastställandet av ostens minimiålder används Codex Alimentarius som utges och upprätthålls av FAO och WHO och som definierar kvalitetskraven för livsmedel inom den internationella handeln. Samlingen innehåller kvalitetsstandarder och minimiålder för olika typer av ost på grundval av ostarnas KN-nummer och namn. 

EU betalar lagringsstödet

Lagringsperioden för ost ska vara minst 60 dagar och högst 210 dagar. Vikten på partiet i lager ska vara minst 0,5 ton. Den stödberättigade lagringstiden börjar dagen efter det att stödansökan har lämnats in. 

Stödbeloppet som betalas består av kommissionens fastställda stödnivåer som är 15,57 euro/ton för lagringskostnader och 0,40 euro/ton per dag avtalad lagring. Stödet betalas i sin helhet av EU:s medel.

En förutsättning för betalning av stöd är att den stödsökande på egen risk och bekostnad placerar och håller den avtalade kvantiteten ost i lager. Osten ska under hela den avtalade lagringsperioden förvaras under sådana förhållanden att den bibehåller sina egenskaper. Under lagringsperioden får osten inte flyttas från ett lager till ett annat utan exceptionell anledning och den får inte bytas ut mot en ersättande produkt. 

Mer information från Landsbygdsverket:
överinspektör Päivi Vaismaa
0295 31 2450
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC