Mavi: Stöd för växthusproduktion kan sökas

Växthusodlarna kan ansöka om växthusstöd före 29.2.2016. Ansökan görs elektroniskt via Vipu-tjänsten (https://vipu.mavi.fi). Efter sista ansökningsdag kan ansökan endast lämnas in som pappersversion (blankett 109) till närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM-centralen) eller på Åland till Statens ämbetsverk på Åland.

Som det nu ser ut betalas förskottet på växthusstödet ut i slutet av april och det slutgiltiga stödet betalas ut i oktober. Stödnivån i stödregionerna A och B är en annan än i stödregion C.

Oförändrade villkor

Villkoren som gäller stödsökande, odling och tekniska krav på växthus förblir i huvudsak oförändrade. Bärgning av skörd krävs inte längre som en del av normal jordbrukarsed på orten. Undantag går varken att söka eller bevilja. Ändringar i odlingen ska omedelbart anmälas till den myndighet som handlägger stödet. Force majeure eller exceptionella omständigheter ska anmälas skriftligt inom 15 arbetsdagar.
 
Från och med 2017 koncentreras beviljandet av växthusstöd till Egentliga Finlands och Österbottens NTM-central. Statens ämbetsverk på Åland har fortfarande hand om stödhandläggningen för sitt eget område.

Grundläggande uppgifter om växthus färdigt i ansökan

Grundläggande uppgifter om växthus som funnits med i ansökan förra året finns redan färdigt i Vipu-tjänsten. Om inga grundläggande uppgifter har ändrats jämfört med förra året behöver man endast fylla i odlingsuppgifter för år 2016 i den elektroniska ansökan.  

Första elektroniska stödansökan?
Om en växthusföretagare inte tidigare har ansökt om stöd, ska han eller hon fylla i och lämna in blankett 456 till kommunen. På så sätt säkerställs att uppgifterna om sökanden och behörigheterna till e-tjänster är i ordning. I problemsituationer kan man via Viputjänsten rådfråga handläggaren av stödansökningar vid den egna regionens NTM-central.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket: 
Överinspektör
Lea Anttalainen
tel. 0295 31 2423
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC