Mavi: Stödsammandragen till jordbrukarna i månadsskiftet januari–februari

Sammandragen över de jordbrukarstöd som betalats ut år 2015 blir klara i slutet av januari. I e-tjänsten Vipu ser jordbrukarna de stöd som beviljats den egna gården. Eventuella summakarenser eller återkrav har inte beaktats i de summor som syns i Viputjänsten.

Landsbygdsverket postar stödsammandragen till jordbrukarna i månadsskiftet januari-februari. Av det postade sammandraget framgår också beloppen som innehållits.


Närmare upplysningar:

Överinspektör Hannu Hämeenniemi
0295 31 2449m
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC