Mavi: Transportsstöd för sockerbeta får sökas fram till 2.5

Ansökan om transportstöd för sockerbeta 2015 har inletts. Ansökningsblanketten skickas inte längre till odlarna utan den finns att få på webben på adressen www.suomi.fi (sökordet mavi178). Ansökningsblanketten lämnas senast 2.5.2016 till kommunens landsbygdsnäringsmyndighet som också fattar beslut om stödet.

Transportstödet för socker är ett nationellt finansierat stöd som betalas i form av stöd av mindre betydelse, dvs. de minimis -stöd till sockerbetsodlare som ersättning för kostnaderna för att transportera sockerbetor.

Till odlaren betalas stödet för 2015 på basis av den kontraktsmängd som anges i odlingskontraktet för sockerbeta och transportsträckan för regleringsåret 2015/2016. Beroende på transportsträckan betalas 2,75–11,21 euro i stöd per ton. Stödet ökar stegvis i takt med transportsträckan så att stödet är 11,21 euro per ton då transportavståndet överstiger 160 kilometer. Stödet betalas ut hösten 2016.

Mer information från Landsbygdsverket:

Överinspektör
Lea Anttalainen 
tel. 0295 31 2423
förnamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC