Metsä Board fokuserar nu bara på kartong

Husum 07.10.2016, 11:07

Ekonomi

En period i Metsä Boards historia har tagit slut då pappersmaskinerna i det svenska bruket Husum stängdes i juli. De har gjorts om till kartongmaskiner i bruket som finns nära Örnsköldsvik.
- De sista åren har varit ganska fartfyllda här i Husum, säger fabrikschefen Pertti Hietaniemi.
Rent konkret påminner kartongmaskinerna i stort om pappersmaskinerna. Ändringsarbetet har varit en omfattande process, säger Hietaniemi.
- I ändringen kan vi använda maskinens stomme och torkparti. Annars är allt nytt.

Marknadsledare

Metsä Board är den klart största enheten inom Metsä Group med en omsättning på 2,0 miljarder euro. Hela koncernen hade i fjol en omsättning på 5 miljarder.
Förutom i Husum tillverkar bolaget kartong också på många orter i Finland. I Husum tillverkas falskartong som bland annat används till olika förpackningar och linerboard som i huvudsak används som råvara för wellpapp.
Hietaniemi berättar att bolaget är marknadsledare i båda kategorierna inom Europa med marknadsandelar på över 30 procent.
Metsä Board bedömer att marknaderna växer med 3-4 procent årligen och siktar på tillväxt i framförallt Nordamerika där tillgången till högklassig kartong är begränsad. (FNB)

FNB

Mer från SLC