Metsä Groups Jordan: Industrins virke får inte brännas

Helsingfors/Äänekoski 27.09.2016, 15:38

Ekonomi

Virke som duger för industrin ska också användas av industrin. Det anser Metsä Groups koncernchef Kari Jordan.
Jordan sade i en träff med de ekonomiska journalisterna på tisdagen att man inom industrin får samhällsekonomiskt mer ut av virket än om man bränner det för till exempel energi.
Det finns enligt Jordan inte någon akut fara för att virket tar slut men bränningen av gagnvirke bör ändå inte främjas genom offentliga stöd- eller styråtgärder.
- Om virket bränns genererar det värme och kanske lite el, men om det skickas till fabriken i Äänekoski blir det inte bara en exportvara utan också el och värme, säger Jordan.
Metsä Groups nya bioproduktionsfabrik i Äänekoski mer än fördubblar efterfrågan på virke nästa år jämfört med vad den existerande massafabriken i staden behöver.
Massafabriken köper årligen 2,4 miljoner kubik virke men den nya fabriken behöver 6,5 miljoner kubik.
- Produktionsökningen i Äänekoski går i praktiken helt på export. Det förbättrar vår handels- och bytesbalans, säger Jordan.
Flera stora fabriksprojekt, bland annat Finnpulp i Kuopio och Kaidis bioraffinaderi i Kemi, planeras och de behöver virke i framtiden.
Jordan kommenterar inte dessa projekt men konstaterar om Kaidi att dess virkesanskaffningar inte konkurrerar med Äänekoski. Det är meningen att Kaidi ska skaffa sina råvaror från Lappland medan virket till Äänekoski kommer från Mellersta Finland. (FNB)

FNB

Mer från SLC