Minister Tiilikainen: Arbetet med att inrätta en ny stark myndighet inleds

Livsmedelssäkerhetsverket Evira och Landsbygdsverket Mavi ska slås samman. ”Vi vill inrätta en stark myndighet som sköter ärenden från jord till bord”, säger jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen. Beslutet påverkar inte nätverket av verksamhetsställen.

– Sammanslagningen av Evira och Mavi ger bättre förutsättningar för att i allt högre grad bygga myndighetsarbetet ur livsmedelskedjans och kedjeaktörernas perspektiv. Sammanslagningen ger också möjlighet att skapa nya handlingssätt och utveckla verksamhetskulturen, säger minister Tiilikainen.

I april 2016 beslutade jord- och skogsbruksministeriet att om sammanslagningen görs en extern undersökning. Minister Tiilikainen tog emot undersökningen den 14 september. Vid undersökningen analyserades vilka fördelar och risker det finns med en eventuell sammanslagning och vilka effekter sammanslagningen kan medföra när det gäller den lagstadgade verksamhetens resultat, produktivitet och effektivitet. 

– Beslutet om sammanslagningen togs utifrån denna externa undersökning, konstaterar Tiilikainen.

Sammanslagna funktioner gör det möjligt att utveckla dataadministrationen och livsmedelssäkerhetssektorernas övergripande styrning på ett effektivare sätt. Samtidigt bedöms också rollen för Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster i denna helhet.

Med tanke på de nya landskapen skapar sammanslagningen också klarhet när det inom livsmedelskedjan finns bara en myndighet från jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde i framtiden.

– Beslutet ska ses som en långsiktig investering med målet att utveckla hela livsmedelskedjan, säger minister Tiilikainen.

Ytterligare information:
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910

Mer från SLC