Minister Tiilikainen: Ursprungsmärkning av mejeri- och köttprodukter obligatorisk våren 2017

Allt fler konsumenter vill veta var och hur maten är producerad och tillverkad och hur maten hamnar på bordet. För att kunna välja behöver konsumenten tillräcklig och rätt information om livsmedlen. I öppningstalet på Matmässan i Kauhajoki den 2 september 2016 berättade jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen att ministeriet inlett arbetet med att bereda en temporär författning som handlar om ursprungsmärkning av mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter.

När det gäller att ange ursprungslandet för kött som används som beståndsdel är målet att följa samma regler som när man anger ursprunget för färskt kött på EU-nivå: köttet ska märkas med vilket land djuret är uppfött och slaktat i. För mjölk finns det inte någon harmoniserad standard att ange ursprungslandet. I Finland ska mjölk ursprungsmärkas med vilket land kon är mjölkad i.  

– Finlands författningsförslag meddelas kommissionen och sänds på remiss i höst. Författningen kunde börja gälla på vårvintern 2017, säger minister Tiilikainen.

Enligt EU-förordningen om tillhandahållande av livsmedelsinformation får medlemsstaterna utfärda bestämmelser om obligatorisk uppgift om livsmedels ursprungsland om det finns ett bevisat samband mellan vissa kvaliteter hos livsmedlet och dess ursprung.  Medlemsstaterna ska också lägga fram belägg för att flertalet konsumenter anser att denna uppgift är mycket viktig.

Kommissionen har antagit Frankrikets författningsförslag som kräver att ursprunget för mjölk och kött i mejeri- och köttprodukter som tillverkats i Frankrike ska i försökssyfte anges i två års tid från och med den 1 januari 2017. Även Italien, Litauen, Portugal och Grekland har meddelat kommissionen förslag om märkning av ursprunget för mjölk som används som beståndsdel i mejeriprodukter.

Ytterligare information:
Sebastian Hielm, direktör, livsmedelssäkerhetsenheten, tfn 0295 162 305
Anne Haikonen,  lagstiftningsrådet, tfn 0295 162 438

Mer från SLC