MM: Finland undertecknar Parisavtalet i New York på fredagen

FN:s generalsekreterare Ban Ki Moon ordnar den 22 april i FN:s högkvarter i New York en ceremoni på hög nivå för undertecknande av det klimatavtal som godkändes i december i Paris. Tiotals statsöverhuvud, statsministrar och ministrar från hela världen deltar i ceremonin. Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen undertecknar avtalet för Finlands del.

I samband med undertecknandeceremonin ordnas i FN ett flertal kringevenemang som bl.a. gäller bekämpningen av och anpassningen till klimatförändringen samt förnybar energi.

Under sitt två dagar långa besök deltar Minister Tiilikainen dessutom torsdagen den 21.4 i ett evenemang på hög nivå som gäller det globala handlingsprogrammet för hållbar utveckling och dess mål, och träffar i bilaterala förhandlingar olika länders ministrar och ledningen för FN:s organisationer.

Mer information:
Annika Lindblom, konsultativ tjänsteman, tfn  +358 295 250 163, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Tuomas Kuokkanen, konsultativ tjänsteman, tfn  +358 295 250 356, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Jussi Palmén, kommunikationsexpert, tfn  +358 295 250 219, fornamn.efternamn@ymparisto.fi (förfrågningar om intervjuer med minister Tiilikainen)

Mer från SLC