MM: Gröna året inleds – temat hållbart landskap inbegriper även stadsodling och närproducerad mat

SLC - Bild For Mediebruk Landskapsvard I Skargardshavets Nationalpark Beskuren
Landskapsvård i Skärgårdshavets nationalpark © Tapio Heikkilä

Jordbruks- och miljöminister Kimmo Tiilikainen öppnade i dag det riksomfattande Gröna året 2016 i Jyväskylä. Huvudtemat för året är Hållbart finländskt landskap, och underteman bl.a. stadsodling och närproducerad mat.

Gröna året är ett temaår som miljöministeriet har utlyst i syfte att inspirera enskilda människor, sammanslutningar, organisationer och företag att agera för en bättre och trivsammare livsmiljö. Året kan uppmärksammas på många sätt, t.ex. genom talkon, planteringsjippon, pop up-parker, stadsodlingar eller parkvandringar. Gröna årets evenemang ordnas i parker och trädgårdar, på torg, i seminariesalar och i andra kulturmiljöer.

"Underhållet av landsbygdslandskap förutsätter framför allt ett lönsamt jordbruk och aktivt landsbygdsföretagande. En lyckad planläggning är viktig med tanke på kulturmiljön och de urbana landskapen. Stadsplaneringen bör ta hänsyn till att det finns tillräcklig rymd och grönområden som är viktiga för invånarna", uppmanade minister Tiilikainen i sitt tal.

"Gemensamt för alla är att såväl invånare som beslutsfattare har en gemensam vilja att underhålla landskapen. Att lokalbefolkningen ger sitt godkännande bör vara en grundläggande utgångspunkt i arbetet med att värna landskapen", tillade minister Tiilikainen.

Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt startade
I samband med att Gröna året inleddes gick också startskottet för tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt. Rätt att delta i tävlingen har frivilligorganisationer och lokala eller regionala myndigheter som har lyckats vårda, planera eller skydda landskap.

Projekten kan gälla såväl landskap ovan jord som undervattenslandskap, natur-, stads- eller kulturlandskap eller t.o.m. ljudlandskap. Aktörer som på olika sätt genomfört landskapsprojekt de senaste åren kan ställa upp i tävlingen, vare sig de förbättrat värdefulla eller vardagliga landskap med sina projekt.
Priset är ett erkännande för åtgärder eller principer som syftar till hållbar vård, skydd eller planering av landskap. De projekt som belönas främjar den europeiska landskapskonventionens målsättningar och kan fungera som goda exempel i hela Europa. Finland tillträdde konventionen 2006.
Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt pågår till den 15 september 2016. Vinnaren belönas i samband med att Gröna året avrundas på Ständerhuset i Helsingfors den 27 oktober 2016. Det projekt som vinner nomineras som Finlands kandidat till Europarådets landskapspris.

Tilläggsinformation: 
Gröna Året 2016
• Mer information om tävlingen och tidigare prisbelönta projekt: Tävlingen Finlands bästa landskapsprojekt
Tävlingsprogram (pdf)

Mer information:
Tapio Heikkilä, miljöråd, miljöministeriet, tfn 0295 250 166, fornamn.efternamn@ymparisto.fi
Seppo Närhi, generalsekreterare, Grönmiljöförbundet rf, 0400 41 90 85, fornamn.efternamn@vyl.fi

Mer från SLC