Nordiska producentorganisationerna: Nordliga produktionsförhållandena garanterar klimatvänlig husdjursproduktion

SLC - Augusti 2016 112

De nordiska bondeorganisationerna slog idag fast att den nordiska hållbara husdjursproduktionen är helt avgörande för en klimatsmart och resurssnål produktion av näringsrik mat. På grund av världens ökande befolkningsmängd kommer det att behövas mera mat och samtidigt tampas världens jordbrukare med de konsekvenser som klimatuppvärmningen för med sig. Jordbrukets förmåga att binda kol i marken och fotosyntes är därför mycket avgörande för att stävja klimatförändringen.

Genom att föda upp husdjur kan man i de nordiska länderna använda naturresurserna, bland annat de rikliga gräsmarkerna, på bästa tänkbara sätt. Det innebär att det är fördelaktigt att idka husdjurs- och mjölkproduktion på sådana områden, där de naturliga förutsättningarna redan existerar. Det nordliga klimatet och de tillräckliga vattenresurserna garanterar en hållbar och klimatvänlig husdjursproduktion. Även den nordiska låga användningen av antibiotika är till fördel för djurens välmående och genom minskade utsläpp av växthusgaser även positivt för klimatet.

NBC-medlemmarna antog ett gemensamt uttalande, där de nordliga fördelaktiga produktionsförhållandena betonas:
1. Jordbrukets utsläpp kompenseras av det kol som binds i gräs. 
2. EU:s nya klimatpaket ger möjligheter att utnyttja jordbrukets kolsänkor.
3. Med hjälp av husdjursproduktionen kan näringsämnen återvinnas och naturens mångfald upprätthållas.
4. Förebyggande djurhälsovård möjliggör en hållbar husdjursproduktion. 
5. Energieffektivitet och hållbar vattenanvändning är särskilt viktigt.  
6. Det behövs forskning och nya innovationer för att upprätthålla utvecklingen. 

De nordiska producentorganisationerna samlades till presidiemöte för Nordens Bondeorganisationers Centralråd NBC i Stockholm den 25–26.8 på Sånga-Säby i Sverige.

NBC:s uttalande 26.8.2016 (pdf)

NBC är ett år 1934 grundat samarbetsforum för de nordiska ländernas producent- och kooperativa organisationer. Medlemmar är Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK, Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC och Sällskapet Pellervo (Finland), Lantbrukarnas Riksförbund LRF (Sverige), Landbrug og Fødevarer (Danmark), Bændasamtök Islands (Island), Norges Bondelag ja Norsk Landbrukssamvirke (Norge).

Tilläggsinformation
Verksamhetsledare Johan Åberg, SLC, tel. 040 523 3864, johan.aberg@slc.fi 

Mer från SLC